Quy định về thủ tục chỉ định Luật sư tham gia bào chữa như thế nào?

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khi chỉ định Luật sư tham gia bào chữa thì thủ tục chỉ định luật sư được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi về vấn đề đối với trường hợp người bị buộc tội hoặc người thân thích của người bị buộc tội không mời hoặc không có yêu cầu mời Luật sư thì được Cơ quan quan tiến hành tố tụng chỉ định Luật sư bào chữa. Cho tôi hỏi thủ tục chỉ định luật sư tham gia bào chữa theo quy định hiện hành như thế nào?

Cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

       Quy định về chỉ định Luật sư bào chữa được quy định tại Điều 76 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì thủ tục chỉ định luật sư được thực hiện như sau:

1. Các trường hợp chỉ định Luật sư

       Những trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ:
  • Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;
  • Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị các tổ chức sau đây cử người bào chữa:
  • Đoàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử người bào chữa;
  • Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý;
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cử bào chữa viên nhân dân bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

2. Thủ tục chỉ định Luật sư tham gia bào chữa

     Thủ tục chỉ định Luật sư tham gia bào chữa được quy định cụ thể theo từng trường hợp như sau:

Đối với người thuộc trường hợp chỉ định Luật sư  hoặc người đại diện hoặc người thân thích của họ có đơn yêu cầu Luật sư: 

     Thì CQĐT, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam làm các thủ tục chỉ định Luật sư cho họ. Nếu họ không có đơn yêu cầu Luật sư thì CQĐT thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền mà người đại diện hoặc người thân thích của những người thuộc trường hợp chỉ định Luật sư không có đơn yêu cầu nhờ Luật sư thì cơ quan đang thụ lý vụ án (CQĐT) có trách nhiệm làm các thủ tục chỉ định Luật sư;
  • Khi nhận được văn bản cử Luật sư, trong thời hạn không quá 24 giờ, ĐTV hoặc CBĐT gặp bị can, người đại diện hoặc người thân thích của họ để họ có ý kiến về việc chỉ định Luật sư; việc gặp phải được lập biên bản và ghi rõ ý kiến của bị can, người đại diện hoặc người thân thích về việc họ có đồng ý hoặc thay đổi hoặc từ chối Luật sư hay không?. Trường hợp đồng ý chỉ định Luật sư thì CQĐT làm thủ tục đăng ký bào chữa cho Luật sư theo Điều 78 BLTTHS

– Trường hợp thay đổi Luật sư:

      Nếu bị can, người đại diện hoặc người thân thích nêu đích danh Luật sư muốn yêu cầu thì CQĐT có trách nhiệm yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức của Luật sư đó phân công Luật sư được yêu cầu đích danh; nếu họ không nêu đích danh Luật sư thì CQĐT có trách nhiệm gửi đến Đoàn Luật sư hoặc tổ chức hành nghề Luật sư đã cử Luật sư trước đó hoặc Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận để cử lại Luật sư khác.

– Trường hợp bị can từ chối Luật sư

       Thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã cử người, người được cử theo chỉ định. ĐTV hoặc CBĐT có trách nhiệm thống nhất với người được cử theo chỉ định về thời gian trực tiếp gặp bị can, người đại diện hoặc người thân thích của họ để xác nhận việc từ chối.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục chỉ định Luật sư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục chỉ định Luật sư thủ tục chỉ định Luật sư, thủ tục luật sư đăng ký người bào chữathời điểm tham gia bào chữa,… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lưu ý khi làm thủ tục chỉ định Luật sư tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Minh Huyền