Quy định về thời hạn quyết định việc truy tố theo Bộ luật TTHS năm 2015

Vote Xem mục lục của bài viết1 Thời hạn quyết định việc truy tố 2 Câu hỏi của bạn về thời hạn quyết định việc truy tố:3 Câu trả lời của luật sư về thời hạn quyết định việc truy tố:3.1 1. Cơ sở pháp lý về thời hạn quyết định việc truy tố:3.2 2. […]

Thời hạn quyết định việc truy tố

Câu hỏi của bạn về thời hạn quyết định việc truy tố:

     Xin phép Luật sư cho tôi hỏi: Thời hạn quyết định việc truy tố theo quy định của Bộ luật TTHS là như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về thời hạn quyết định việc truy tố:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn quyết định việc truy tố, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn quyết định việc truy tố như sau: 

1. Cơ sở pháp lý về thời hạn quyết định việc truy tố:

2. Nội dung tư vấn về thời hạn quyết định việc truy tố:

       Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng: “Quy định về thời hạn quyết định việc truy tố ”. Với nội dung câu hỏi nêu trên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Thời hạn quyết định việc truy tố tội phạm hình sự

       Tại điều 240 của Bộ lật TTHS năm 2015 có quy định về thời hạn quyết định việc truy tố như sau:

Điều 240. Thời hạn quyết định việc truy tố

     1. Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định:

a) Truy tố bị can trước Tòa án;

b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;

c) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

     Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

     2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Viện kiểm sát phải thông báo cho bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, bị hại biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho Cơ quan điều tra, người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc giao, nhận các văn bản nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án.

     Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn giao bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án cho bị can hoặc người đại diện của bị can có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày.

     3. Các quyết định nêu tại khoản 1 Điều này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cấp trên. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ các quyết định đó nếu thấy không có căn cứ hoặc trái pháp luật và yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới ra quyết định đúng pháp luật.

   Thời hạn quyết định việc truy tố

     Như vậy, theo điều 240 của Bộ luật TTHS năm 2015 thì thời hạn quyết định việc truy tố được quy định như sau:

     Thứ nhất, đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản án kết luận điều tra ,trong thời hạn 20 ngày. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày.

     Thứ hai,đối với tội phạm rất nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản án kết luận điều tra ,trong thời hạn 30 ngày. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 15 ngày.

      Thứ ba,đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản án kết luận điều tra ,trong thời hạn 30 ngày. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 30 ngày.

2.2. Xử lý khi đã hết thời hạn quyết định truy tố

Khi hết thời hạn quy định nêu trên thì Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định sau:
  • Truy tố bị can trước Tòa án;
  • Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;
  • Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. 

     Tóm lại, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản án kết luận điều tra thì thời hạn tối đa quyết định việc truy tố đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng là 30 ngày; đối với tội phạm rất nghiêm trọng là 45 ngày và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 60 ngày.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời hạn quyết định việc truy tố, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

 Chuyên viên: Văn Quyết