Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành

Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành, Theo quy đinh của BLDS 2015 thì mức lãi suất các bên thỏa thuận ...

Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi của bạn:

Xin chào Luật sư
     Tôi có một câu hỏi mong luật sư giúp đỡ. Người ta cho mình vay tiền, viết bằng giấy viết tay. Nhưng mình không có trả lại đúng hẹn vì quá khó khăn nên người ta công dồn tiền lãi với tiền gốc rồi bắt mình phải đó lãi trên số tiền đó. Lãi suất 2%/ tháng. Như vậy là đúng hay sai?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung trả lời:

Theo Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

     Như vậy theo quy định của BLDS 2015 thì nghĩa vụ cơ bản nhất của bên vay tài sản là phải trả đủ số tiền kể cả nợ gốc và lãi như đã thỏa thuận.

Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

     Theo quy đinh của BLDS 2015 thì mức lãi suất các bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, như vậy lãi suất hàng tháng các bên thỏa thuận không được vượt quá  là 1.66%/tháng. Trong trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực do vậy trong trường hợp của bạn phần lãi suất mà bên cho vay nêu ra đã vượt quá 1,66%/tháng, do vậy bạn có quyền không thực hiện phần vượt quá nêu trên.

     Ở  trường hợp của bạn bên cho vay còn cộng dồn lãi vào số tiền gốc sau đó bắt bạn trả lãi thì trường hợp này là trái quy định của pháp luật. Bởi Theo quy định của pháp luật hiện hành thì lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: