Mẫu giấy vay tiền – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền - Luật Toàn Quốc: Số tiền vay và lãi suất...Thời hạn vay...Phương thức thanh toán...Biện pháp bảo đảm hợp đồng...

MẪU GIẤY VAY TIỀN

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, Luật sư có thể cho tôi xin mẫu giấy vay tiền mới nhất được không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu giấy vay tiền, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu giấy vay tiền như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Mẫu giấy vay tiền được quy định ở đâu?

     Giấy vay tiền là văn bản được dùng trong trường hợp các bên xác lập giao dịch cho vay tài sản, cụ thể là cho vay tiền. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không có văn bản cụ thể cũng như không có quy định nào quy định về mẫu giấy vay tiền. Mẫu giấy vay tiền thường do các bên tự soạn thảo, nhưng sẽ tồn tại nhược điểm là có thể sẽ không đầy đủ nội dung, các thuật ngữ pháp lý không được sử dụng chính xác… dẫn đến tình trạng khó giải quyết nếu xảy ra tranh chấp.

     Do vậy, các bên nên tham khảo và sử dụng mẫu giấy vay tiền do Công ty Luật soạn thảo để khắc phục được các hạn chế trên.

2. Mẫu giấy vay tiền bao gồm những nội dung nào?

Về cơ bản mẫu giấy vay tiền cần có các nội dung sau đây:

  • Thông tin của bên cho vay, bên vay;
  • Số tiền vay;
  • Thời hạn vay;
  • Lãi suất, lãi suất chậm trả, lãi suất quá hạn;
  • Kỳ hạn thanh toán lãi suất;
  • Phạt vi phạm nghĩa vụ;
  • Phương thức giải quyết tranh chấp;
  • Và một số nội dung khác

3. Tải mẫu giấy vay tiền mới nhất

     Dưới đây là giấy vay tiền do Công ty Luật Toàn Quốc soạn thảo, bạn có thể tham khảo và tải mẫu để sử dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
 

………….., ngày …. tháng …. năm…..
 

HỢP ĐỒNG CHO VAY

Hôm nay, ngày……tháng…..năm….

Tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

  • Bên vay: (Gọi tắt là bên A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………….Ngày sinh :………………………

CMND số :………………………………………….cấp ngày…..tháng…..năm…….. Nơi cấp:…………………..

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….

  • Bên cho vay: (Gọi tắt là bên B)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………….Ngày sinh :………………………

CMND số :………………………………………….cấp ngày…..tháng…..năm…….. Nơi cấp:…………………..

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu giấy vay tiền

Mẫu giấy vay tiền

     Chúng tôi sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng cho vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền vay và lãi suất

     Bên A tự nguyện vay của bên B số tiền là :………………………..đồng.

     Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………………

     Với lãi suất :………%/tháng

Điều 2: Thời hạn vay

     Bên A bên B số tiền nêu ở Điều 1 của hợp đồng này trong thời hạn…………… tháng

     Kể từ ngày :……………………………….

Điều 3: Phương thức thanh toán

     Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày…… hàng tháng.

     Kết thúc thời hạn vay, bên A phải thanh toán toàn bộ tiền vay gốc cho bên B

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

     Bên A thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên B giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên A vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …………………………………

     Khi đến hạn, bên A đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên B, thì bên B sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên A.

     Bên A thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …….. ngày thì bên B có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Những cam kết chung

     Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

     Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

     Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

     Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …….

     Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu giấy vay tiền mới nhất

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu giấy vay tiền:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi như: giấy vay tiền được lập thành mấy bản, giấy vay tiền có phải công chứng không… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi ủa Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về giấy vay tiền và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com  chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.