Mẫu giấy vay tiền – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền - Luật Toàn Quốc: Số tiền vay và lãi suất...Thời hạn vay...Phương thức thanh toán...Biện pháp bảo đảm hợp đồng...

MẪU GIẤY VAY TIỀN

Câu hỏi về mẫu giấy vay tiền: 

     Cho tôi hỏi về mẫu giấy vay tiền. Tôi xin cảm ơn

Câu trả lời về mẫu giấy vay tiền:

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu giấy vay tiền, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu giấy vay tiền như sau:

1. Cơ sở pháp lý về mẫu giấy vay tiền

2. Nội dung tư vấn mẫu giấy vay tiền

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
 

………….., ngày …. tháng …. năm…..
 

HỢP ĐỒNG CHO VAY

Hôm nay, ngày……tháng…..năm….

Tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

  • Bên vay: (Gọi tắt là bên A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………….Ngày sinh :………………………

CMND số :………………………………………….cấp ngày…..tháng…..năm…….. Nơi cấp:…………………..

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….

  • Bên cho vay: (Gọi tắt là bên B)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………….Ngày sinh :………………………

CMND số :………………………………………….cấp ngày…..tháng…..năm…….. Nơi cấp:…………………..

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu giấy vay tiền

Mẫu giấy vay tiền

     Chúng tôi sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng cho vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền vay và lãi suất

     Bên A tự nguyện vay của bên B số tiền là :………………………..đồng.

     Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………………

     Với lãi suất :………%/tháng

Điều 2: Thời hạn vay

     Bên A bên B số tiền nêu ở Điều 1 của hợp đồng này trong thời hạn…………… tháng

     Kể từ ngày :……………………………….

Điều 3: Phương thức thanh toán

     Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày…… hàng tháng.

     Kết thúc thời hạn vay, bên A phải thanh toán toàn bộ tiền vay gốc cho bên B

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

     Bên A thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên B giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên A vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …………………………………

     Khi đến hạn, bên A đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên B, thì bên B sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên A.

     Bên A thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …….. ngày thì bên B có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Những cam kết chung

     Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

     Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

     Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

     Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …….

     Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

 

 

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy vay tiền quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.