Cách viết giấy vay tiền bằng tay

Cách viết giấy vay tiền bằng tay đảm bảo đủ giá trị pháp lý để ràng buộc quyền và lợi ích của hai bên, làm căn cứ giải quyết khi có tranh chấp

CÁCH VIẾT GIẤY VAY TIỀN BẰNG TAY

Câu hỏi của bạn về cách viết giấy vay tiền bằng tay

Xin Luật sư giải đáp giúp tôi: Cách viết giấy vay tiền bằng tay hiện nay được thực hiện như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời về cách viết giấy vay tiền bằng tay

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Cách viết giấy vay tiền bằng tay, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Cách viết giấy vay tiền bằng tay như sau:

Căn cứ pháp lý về cách viết giấy vay tiền bằng tay

Nội dung tư vấn về cách viết giấy vay tiền bằng tay

1. Giấy vay tiền là gì?

     Giấy vay tiền là một giao dịch dân sự làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự giữa bên cho vay tiền và bên vay tiền. Giấy vay tiền là văn bản được dùng khi bạn có nhu cầu vay tài chính của một cá nhân, tập thể nào đó và là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, tránh các trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có.

      Việc vay tiền diễn ra rất phổ biến dưới nhiều hình thức. Trường hợp vay tiền không có giấy tờ hoặc chỉ có giấy biên nhận tiền gây ra rất nhiều rủi ro cho bên vay tiền. Hoặc có giấy vay tiền nhưng không đảm bảo đủ giá trị pháp lý cũng gây ra rất nhiều rủi ro cho cả hai bên. Vì vậy khi xác lập giao dịch cho vay tiền, các bên có thể viết giấy vay tiền bằng tay nhưng phải đảm bảo nội dung chặt chẽ để ràng buộc quyền và lợi ích của hai bên, làm căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.

Cách viết giấy vay tiền bằng tay

Cách viết giấy vay tiền bằng tay

     2. Mẫu giấy vay tiền bằng viết tay

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm….

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại ……..

Hai bên gồm có:

Tôi là ……., sinh năm: …, CMND số: … do Công an … cấp ngày …

Tôi có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Tôi có vay của:

Ông/bà ………, sinh năm: ………, CMND số: ……..do Công an ….. cấp ngày ………………

và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CMND số: ……. do Công an ………….. cấp ngày ………,

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………….. số tiền sau:

Số tiền cho vay: …….. đồng (………. đồng) tiền Việt Nam;

Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: …

Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày……../………../…….. tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà ………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ………..và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Tôi đã nhận đủ số tiền vay là …..từ ông/bà………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay  

(Tự viết giấy và ký tên, ghi rõ họ tên)

     3. Cách viết giấy vay tiền bằng viết tay

     Giấy vay tiền bằng tay cần đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

  • Thông tin bên vay: Họ tên người đi vay, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân, ngày nơi cấp, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.
  • Thông tin bên cho vay: Họ và tên người cho vay, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân do công an tỉnh cấp ngày, tháng năm, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.
  • Nội dung tài sản vay và lãi suất vay: Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay với số tiền là bao nhiêu với lãi suất bao nhiêu phần trăm thời hạn thanh toán là ngày nào? Phương thức thanh toán
  • Thời điểm cho vay, mục đích cho vay.
  • Cam kết của hai bên.
  • Xác nhận của các bên, xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường hoặc xác nhận của người làm chứng.

    4. Một số lưu ý trước khi xác lập giao dịch vay tiền bằng giấy viết tay

     Để đảm bảo cho bên vay tiền thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo giấy vay tiền viết tay khi đến hạn thanh toán, trước khi xác lập giao dịch bạn nên tính đến các khả năng sau:

  • Một là khả năng trả nợ của người vay đối với khoản lãi và thời gian trả nợ gốc đã thỏa thuận.
  • Hai là phương án đòi tiền hợp pháp nếu người vay không trả.
  • Ba là các thỏa thuận phạt vi phạm có thể đưa ra khi hai bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về viết giấy vay tiền bằng tay như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về viết giấy vay tiền bằng tay hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.