Quy định về hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tổ chức bán đấu giá lại

Quy định về hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tổ chức bán đấu giá lại được quy định tại Điều 48, 49 Nghị định 17/2010/NĐ-CP, cụ thể:

HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ LẠI

Kiến thức của bạn:

Quy định về hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tổ chức bán đấu giá lại

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nội dung kiến thức:

1. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản

1.1 Trường hợp hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 48 kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

  • Do thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với tài sản thi hành án, thì còn phải có thỏa thuận của người phải thi hành án;
  • Hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự;
  • Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định này.

     Khoản 3 Điều 56 quy định: “Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “hủy kết quả bán đấu giá tài sản” đối với hành vi vi phạm hành chính “không thực hiện quy định về việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.”

1.2 Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Được quy định tại Khoản 2 như sau:

     Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bán đấu giá lại

2.1 Trường hợp phải tổ chức bán đấu giá lại

     Khoản 1 Điều 49 Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định trường hợp phải tổ chức bán đấu giá lại đó là: khi bán đấu giá tài sản không thành thì việc xử lý tài sản bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản.

     Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì sau hai lần giảm giá mà cuộc bán đấu giá tài sản vẫn không thành, thì tổ chức bán đấu giá tài sản trả lại cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu để thực hiện thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

2.2 Trình tự, thủ tục bán đấu giá lại

     Trình tự, thủ tục bán đấu giá lại được tiến hành như đối với việc bán đấu giá tài sản lần đầu.

     Trên đây là quy định của pháp luật về hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tổ chức bán đấu giá lại. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: