Quy định về Dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy định về Dự trữ ngoại hối nhà nướcĐánh giá bài viết Quy định về Dự trữ ngoại hối nhà nước Kiến thức của bạn:      Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Ngân hàng nhà nước […]

Quy định về Dự trữ ngoại hối nhà nước
Đánh giá bài viết

Quy định về Dự trữ ngoại hối nhà nước

Kiến thức của bạn:

     Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Thế nào là Dự trữ ngoại hối nhà nước?

Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

 • Dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức (sau đây gọi là dự trữ ngoại hối chính thức) là phần tài sản bằng ngoại hối thuộc sở hữu Nhà nước được Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý;
 • Tiền gửi ngoại tệ và vàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) và Kho bạc Nhà nước gửi tại Ngân hàng Nhà nước;
 • Các nguồn ngoại hối khác.
dự trữ ngoại hối nhà nước

dự trữ ngoại hối nhà nước

2. Thành phần dự trữ ngoại hối nhà nước

 • Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài.
 • Chứng khoán và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành.
 • Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế.
 • Vàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý.
 • Các loại ngoại hối khác của Nhà nước.

3. Nguồn hình thành dự trữ ngoại hối nhà nước

 • Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước và thị trường ngoại hối.
 • Ngoại hối từ các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.
 • Ngoại hối từ tiền gửi ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.
 • Ngoại hối mua từ các khoản sinh lời từ đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước.
 • Ngoại hối từ các nguồn khác.

4. Cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước

 • Ngân hàng Nhà nước quy định cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước bao gồm:
  • Quy định về tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư áp dụng với dự trữ ngoại hối nhà nước;
  • Quy định về cơ cấu đầu tư áp dụng với dự trữ ngoại hối chính thức, bao gồm cơ cấu đầu tư của Quỹ dự trữ ngoại hối và cơ cấu đầu tư của Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.
 • Cơ sở xây dựng cơ cấu đầu tư của Quỹ dự trữ ngoại hối:
  • Xu hướng biến động tỷ giá, lãi suất và giá vàng trên thị trường quốc tế;
  • Tình hình đầu tư vào các loại ngoại tệ và vàng trong dự trữ quốc tế của các nước trên thế giới theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế.
 • Cơ sở xây dựng cơ cấu đầu tư của Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng:
  • Mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá và giá vàng;
  • Tình hình biến động tỷ giá và giá vàng trên thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế;
  • Tình hình sử dụng các loại ngoại tệ trong thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và trả nợ nước ngoài của Việt Nam;
  • Hạn mức ngoại hối của Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ.
 • Cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư:
  •  Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước;
  • Dự báo diễn biến tình hình thị trường tài chính quốc tế và thị trường ngoại hối trong nước;
  • Hệ thống xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế giới.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về dự trữ ngoại hối nhà nước, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.