Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

Quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả .Chuyển nhượng quyền tác giả được pháp luật quy định cụ thể đảm bảo quyền của các chủ thể.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả như: Đặc điểm hợp đồng về chuyển nhượng quyền tác giả, nội dung hợp đồng, các quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả… đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các quy định pháp luật về vấn đề này.

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

  1. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả

     Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định rất cụ thể đảm bảo quyền của các chủ thể. Theo khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật liên quan đối với các quyền sau:

     – Công bố tác phấm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (Khoản 3, điều 19)

     – Các quyền liên quan đến quyền tài sản (Điều 20)

     Quyền nhân thân không được phép chuyển nhượng:

  • Quyền đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
  • Riêng quyền nhân thân công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm thì vẫn được chuyển nhượng.
Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

     2. Đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

     Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có những đặc điểm sau:

     + Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu. Sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền sử dụng, định đoạt các quyền năng đó.

     + Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu

     + Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

     3. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

     Khi tiến hành ký kết một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả thì nội dung của hợp đồng phải đảm bảo các điều khoản sau:

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

     Trên đây là những quy định chung, cơ bản nhất trong hợp động chuyển nhượng quyền tác giả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

     Bài viết tham khảo: 

Cách liên hệ Luật sư tư vấn.

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chuyển nhượng quyền tác giả.

Tư vấn qua Zalo: Bạn có thể liên với Luật Sư qua Zalo số: ……………

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về chuyển nhượng quyền tác giả tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.             

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

vote