Làm thế nào để sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu xuất phát từ việc thay đổi một hoặc một số thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.......

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư, tôi có thắc mắc rất mong được Luật sư giải đáp như sau: Trước đây, tôi có bảo hộ nhãn hiệu của mình cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi đăng ký và ghi nhận tên chủ sở hữu nhãn hiệu là công ty (công ty này do tôi nắm giữ), hiện tại công ty này đang sắp giải thể. Vì vậy, tôi rất băn khoăn liệu nhãn hiệu của tôi có chấm dứt hay không? Và có cách nào để tôi tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó dưới tư cách của cá nhân không? Mong được sự tư vấn của Luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì? Trường hợp nào được sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

     Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là sửa đổi một hoặc một số thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

     Các trường hợp được sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

  1.1. Yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ;
 • Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);
 • Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  1.2. Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ

 • Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;

 1.3. Sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

     Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mới.

      Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng nhãn hiệu nếu thiếu sót đó do lỗi của chủ văn bằng bảo hộ. Nếu thiếu sót đó do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ thì chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp khoản phí đó.

sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

2. Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
 • 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

   Chú ý: Một tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa đổi nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

3. Xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

     Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định.

 • Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

     Đối với các yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mục 1.1 và 1.2, thủ tục thẩm định lại đơn tương ứng được tiến hành theo nội dung, thủ tục của thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu mới. Thời hạn thẩm định lại không tính vào thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

4. Chi phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 160.000 đồng/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn 
 • Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 550.000 đồng/nhóm

sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

5. Xử lý vấn đề có liên quan đến văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tình huống tham khảo:

      Chào Luật sư, tôi có một vấn đề về nhãn hiệu rất mong được sự tư vấn của Luật sư. Cụ thể, khi đăng ký nhãn hiệu, tôi cùng đăng ký với một người bạn dưới dạng là đồng sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ thì chỉ cấp một bản và do người bạn kia giữ. Hiện tại, tôi đang cần sử dụng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để thực hiện một số công việc nhưng bị người kia gây khó dễ dẫn đến không có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để sử dụng. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi có thể có cách nào khác để có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nhưng không can thiệp tới bên kia không? Rất mong Luật sư chỉ dẫn. 

       Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

     Trong trường hợp của bạn, bạn có thể thực hiện việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để được cấp thêm văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

    Cấp phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện trong trường hợp quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải nộp phí dịch vụ cấp phó bản.

– Hồ sơ yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007);

+ 02 mẫu nhãn hiệu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

+ Tài liệu khác (nếu cần).

– Thời hạn thẩm định: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

– Kết quả thực hiện: Ra Quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và công bố trên Công báo SHCN hoặc Quyết định từ chối cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trả văn bằng cấp phó bản/cấp lại cho chủ sở hữu.

– Phí, lệ phí:

+ Phí công bố Quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

+ Phí dịch vụ (tạm thời chưa thu, chờ đến khi có quy định cụ thể sẽ thu sau)

    Kết luận: Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể thực hiện việc sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo hướng là sửa đổi chủ văn bằng bảo hộ. Về cách thức sửa đổi văn bằng bảo hộ gồm việc chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ trên, các khoản chi phí cho việc sửa đổi văn bằng bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. Với trường hợp muốn cấp thêm văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, người có nhu cầu có thể thực hiện việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ. Thực tế, khi thực hiện các thủ tục trên không phải là dễ dàng, vì vậy bạn cũng có thể cân nhắc lựa chọn các dịch vụ để hỗ trợ giải quyết mong muốn của mình.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Tư vấn qua điện thoại 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về trường hợp nào được sửa đổi đơn, thủ tục sửa đổi đơn, thời gian, chi phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.    

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.      

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vu pháp lý về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệunhư: Soạn thảo hồ sơ,giấy tờ về sửa đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ; Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ và giảm bớt phạm vi bảo hộ cũng như các vấn đề khác có liên quan đến sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu khách hàng có nhu cầu.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Anh