Làm thế nào để gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là việc chủ đơn thực hiện các thủ tục để gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu....

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Câu hỏi của bạn:

       Chào Luật sư, tôi có một thắc mắc về nhãn hiệu rất mong được Luật sư tư vấn và giải đáp. Cụ thể, tôi từng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2011 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào năm 2013, tôi để ý thấy trên giấy chứng nhận ghi “Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn)”. Như vậy thì có thể hiểu là giấy chứng nhận của tôi sắp hết hạn và nếu muốn gia hạn thì tôi phải xin gia hạn đúng không? Vậy thì thủ tục gia hạn hiệu lực nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Rất mong được sự trợ giúp. Xin chân thành cảm ơn. 

Câu trả lời của Luật sư: 

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

      Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Để được bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Bởi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là giấy tờ có giá trị pháp lý được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký nhãn hiệu và đáp ứng các điều kiện bảo hộ mà pháp luật quy định.

      Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ. Do đó,việc sử dụng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là có thời hạn hoặc cũng có thể là vô hạn. Bởi nếu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sắp hay đã hết hiệu lực mà chủ đơn không gia hạn thì việc sử dụng nhãn hiệu là có thời hạn. Nếu chủ đơn thực hiện việc gia hạn, nhất là gia hạn nhiều lần thì thời hạn sử dụng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể là vô thời hạn. Để thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ đơn (hoặc người nộp đơn) phải đáp ứng các điều kiện và phải thực hiện các thủ tục sau: 

gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

2. Điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

     Để được gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải:

  Thứ nhất: Nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ:

   Để gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đầu tiên chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được ủy quyền phải nộp đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đến cục sở hữu trí tuệ. Mẫu đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ được quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Thứ hai: Nộp phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ.

   Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

3. Hồ sơ yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

   Hồ sơ yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007);
 • Bản gốc VBBH (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào VBBH);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần).

4. Phí và lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH
 • Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/nhóm
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH

5. Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

     Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

     Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

    Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

     Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn văn bằng bảo hộ.

gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

6. Giải quyết việc gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không thành

Tình huống tham khảo:

       Chào Luật sư, tôi có một nhãn hiệu được đăng ký vào ngày 15/2/2010 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2012. Đến tháng 6 năm 2020 tôi có thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu thì bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối. Tôi mong Luật sư có thể tư vấn cho tôi cách giải quyết để làm sao tôi có thể gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên. Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Theo thông tin mà bạn cung cấp thì nhãn hiệu của bạn sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/2/2020. Theo quy định thì chủ đơn nhãn hiệu có thể gia hạn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực. Như vậy, đến tháng 6/2020 khi bạn thực hiện thủ tục để gia hạn hiệu lực văn bằng nhãn hiệu thì vẫn đáp ứng điều kiện. Do đó, trong trường hợp này việc Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn văn bằng nhãn hiệu cho bạn là trái quy định nên bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại đến Cục Sở hữu trí tuệ để yêu cầu giải quyết.

 • Đơn khiếu nại phải gồm các tài liệu sau đây:
 • Tờ khai khiếu nại, làm theo Mẫu 05-KN quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN
 • Văn bản giải trình lý do khiếu nại.
 • Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ và bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với khiếu nại lần hai)
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Nơi nộp đơn:
 • Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.
 • Qua bưu điện.

   Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức (lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan), và thông báo bằng văn bản cho bạn về việc thụ lý/không thụ lý đơn khiếu nại (có nêu rõ lý do). Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

      Kết luận: Như vậy, với tình huống mà bạn đưa ra thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) của bạn sắp hết thời hạn được bảo hộ. Cụ thể đến năm 2021 sẽ hết hạn, vì vậy nếu bạn có nhu cầu tiếp tục sử dụng nhãn hiệu trên thì nên nhanh chóng tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền ( Cục Sở hữu trí tuệ) để được tiếp tục kéo dài thời hạn sử dụng nhãn hiệu. Thực tế, bạn vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu trên khi không tiếp tục thực hiện gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, vấn đề gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có ý nghĩa rất lớn khi việc gia hạn này là cơ sở để bạn có đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp trong việc khai thác, sử dụng các lợi ích của nhãn hiệu. Chưa kể, nếu không gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì khi hết hạn việc một chủ thể khác xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bạn sẽ không có căn cứ để giải quyết. 

       Để thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì bạn chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn phía trên, tiến hành nộp hồ sơ trong thời hạn mà pháp luật quy định và nộp các khoản phí, lệ phí (nếu có theo quy định). Bạn cũng có thể tham khảo và sử dụng các dịch vụ về nhãn hiệu mà các công ty chúng tôi cung cấp để thực hiện công việc trên một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí hợp lý nhất. Dưới đây là các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp về gia hạn văn bằng nhãn hiệu cho bạn tham khảo gồm:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Tư vấn qua tổng đài 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian, chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và một số vấn đề liên quan khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về gia hạn hiệu lực hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như: soạn thảo hồ sơ, giấy tờ và thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền cũng như thực hiện các thủ tục khác có liên quan nếu khách hàng yêu cầu.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Anh