Quy định về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu hay thường gọi là thẩm định hình thức nhãn hiệu là xem xét tính hợp lệ của hồ sơ nhãn hiệu đăng ký...

THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Câu hỏi của bạn:

    Chào Luật sư, tôi có một thắc mắc về nhãn hiệu như sau: Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu của công ty, tôi có thấy thuật ngữ “Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu”, theo đó, nếu việc thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ thì đơn của tôi sẽ được xem xét tiếp, nếu đơn có lỗi thì buộc phải sửa chữa để thẩm định lại. Điều băn khoăn của tôi là việc thẩm định hình thức sẽ được tiến hành như thế nào? Có tiêu chí nào để xác định? Rất mong được sự giải đáp của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

    Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là việc các chủ thể có thẩm quyền kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn nhãn hiệu, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

 • Đối với đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp.
 • Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối (không xem xét tiếp).

     Thẩm định đơn nhãn hiệu không phải là yêu cầu bắt buộc hay công việc phải thực hiện của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên việc tìm hiểu các quy định và thủ tục này có nhiều vai trò với người nộp đơn. Khi tìm hiểu về quy trình, thủ tục của thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp người nộp đơn khắc phục được những hạn chế, thiếu sót để việc nộp đơn đạt hiệu quả cao, tránh trường hợp phải sửa chữa, bổ sung thiếu sót không đáng có. Dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về thủ tục thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

2. Đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ trong trường hợp nào? 

  Đơn đăng ký nhãn hiệu được xem là là hợp lệ trong giai đoạn thẩm định hình thức khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

    Điều kiện 1: Đáp ứng quy định tại điểm 7 Thông tư  01/2007/TT-BKHCN

     – Thứ nhất: Phải có tài liệu tối thiểu

 • 2 Tờ khai đăng ký: Trong tờ khai nhãn hiệu phải có mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • 5 Mẫu nhãn hiệu
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

        Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

 • Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu trên, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
 • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

   – Thứ hai: Phải đáp ứng yêu cầu chung đối với đơn đăng ký

 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;
 • Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;
 • Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

    Điều kiện 2: Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
 • Trong tờ khai không có đủ thông tin về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu (nếu có) của người nộp đơn hoặc của người đại diện;
 • Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký;
 • Đơn được nộp trái với quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Đơn có các thiếu sót nêu tại điểm 13.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;
 • Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ

3. Thời hạn thẩm định hình thức đơn

    Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định. 

 • Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định hình thức thì khoảng thời gian để người nộp đơn phản hồi thông báo không tính vào thời hạn thẩm định hình thức. Khoảng thời gian này được hiểu là thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày người nộp đơn phản hồi thông báo hoặc thời hạn ấn định trong thông báo (kể cả được kéo dài theo quy định) trong trường hợp người nộp đơn không phản hồi thông báo.
 •  Trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo kết quả thẩm định hình thức của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 10 ngày.

4. Thông báo kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

    Sau khi có kết quả thẩm định hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả như sau:

 • Nếu đơn hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ chủ đơn, tên người được ủy quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày nộp đơn, số đơn, ngày ưu tiên và gửi cho người nộp đơn. Trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp nhận thì đơn vẫn được chấp nhận hợp lệ, trừ trường hợp đơn có thiếu sót khác làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và quyết định phải nêu rõ lý do không chấp nhận quyền ưu tiên.
 • Nếu đơn thiếu sót hoặc chưa hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo kết quả thẩm định hình thức, với dự định từ chối chấp nhận đơn vì đơn không hợp lệ. Trong thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức đó); tên đối tượng nêu trong đơn; ngày nộp đơn và số đơn; các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Riêng đối với tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn được phép nộp bổ sung trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

5. Đơn đăng ký nhãn hiệu được xác định là thiếu sót trong trường hợp nào?

   Tình huống tham khảo:

        Thưa Luật sư, tôi có thắc mắc là trường hợp nào thì đơn đăng ký nhãn hiệu được xác định là thiếu sót? Rất mong Luật sư giải đáp để tôi có thể tránh được những thiếu sót trên?

   Đơn bị coi là có thiếu sót trong các trường hợp sau đây:

    Thứ nhất: Đơn không đáp ứng các yêu cầu đối với đơn nêu tại điểm 7.2 của Thông tư 01/2007/TT-BKHC:

 • Không đủ số lượng bản của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có
 • Đơn không thỏa mãn tính thống nhất
 • Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu không ghi rõ loại nhãn hiệu được đăng ký, thiếu phần mô tả nhãn hiệu
 • Không phân loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, hoặc phân loại không chính xác; thiếu bản dịch tài liệu hưởng quyền ưu tiên (nếu cần)
 • Thông tin về người nộp đơn tại các tài liệu không thống nhất với nhau hoặc bị tẩy xóa hoặc không được xác nhận theo đúng quy định

    Thứ hai: Chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn, phí công bố đơn, phí thẩm định đơn và phí tra cứu thông tin phục vụ thẩm định.

    Thứ ba: Không có giấy ủy quyền hoặc giấy ủy quyền không hợp lệ (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

    Kết luận: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là công việc thuộc thẩm quyền của các chuyên viên Trung tâm thẩm định nhãn hiệu, thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. Với người nộp đơn, thông thường sẽ chỉ quan tâm tới hồ sơ, thủ tục và các giấy tờ cần có để đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc tìm hiểu các thông tin về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là hết sức cần thiết. Bởi việc đăng ký nhãn hiệu không phải là công việc dễ dàng mà thường phát sinh nhiều sai sót. Khi có sai sót thì yêu cầu đặt ra là phải sửa chữa, bổ sung. Công việc này tương đối mất thời gian, công sức và chi phí. 

    Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là việc xem xét hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có đáp ứng các tiêu chí luật định hay không. Nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được xem xét là hợp lệ để chuyển qua giai đoạn công bố đơn và thẩm định nội dung của đơn. Nếu đơn không đáp ứng hay có thiếu sót thì sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo sửa đổi, bổ sung hoặc thông báo từ chối đơn. Như vậy, trên cơ sở câu hỏi thắc mắc của bạn, chúng tôi đã giải đáp cụ thể về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thêm các dịch vụ về thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cho bạn tham khảo như sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:

Tư vấn qua điện thoại 1900 6500Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quy trình, thủ tục, tiêu chí thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu, giải quyết khi đơn đăng ký nhãn hiệu thiếu sót và các vấn đề khác có liên quan mà bạn còn chưa rõ . Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu như: Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục sửa chữa, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu khi đơn đăng ký nhãn hiệu thiếu sót hay bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối ở giai đoạn thẩm định hình thức; thực hiện thủ tục khiếu nại với quyết định từ chối chấp nhận đơn không hợp lý của Cục Sở hữu trí tuệ và các thủ tục khác có liên quan tới đăng ký nhãn hiệu nếu bạn có nhu cầu.

Chuyên viên: Tiến Anh