Quy định các lý do hoãn phiên tòa hình sự 2020

Quy định các lý do hoãn phiên tòa hình sự. Theo quy định của pháp luật hiện nay phiên tòa hình sự được hoãn thời gian tối đa bao lâu

CÁC LÝ DO ĐỂ HOÃN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ

Câu hỏi của bạn về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi các lý do để hoãn phiên tòa hình sự hiện nay? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các lý do để hoãn tòa hình sự như sau:

1. Căn cứ pháp lý về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự

2. Nội dung tư vấn về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về các lý do để hoãn phiên tòa hình sự. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Quy định về trường hợp hoãn phiên tòa hình sự 

     Theo quy định tại điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Điều 297. Hoãn phiên tòa

1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này;

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

     Như vậy theo điểm a của khoản 1 nêu trên, trong những trường hợp sau đây phiên tòa hình sự sẽ có thể hoãn:

  • Thay đổi kiểm tra viên, kiểm sát viên;
  • Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế;  
  • Kiểm sát viên vắng mặt; Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế;
  • Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; 
  • Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
  • Một số trường hợp bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ vắng mặt;
  • Tùy trường hợp người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án vắng mặt; tùy trường hợp người giám định, người định giá tài sản vắng mặt; người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế; …

các lý do hoãn phiên tòa hình sự

2.2. Thời hạn hoãn phiên tòa hình sự

     Theo quy định tại khoản 2 điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

      Như vậy trong trường hợp phiên tòa hình sự bị hoãn thì không được hoãn quá 30 ngày kể từ thời điểm hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

      KẾT LUẬN: Theo quy định của pháp luật hiện nay phiên tòa hình sự vẫn có thể hoãn trong một số trường hợp pháp luật quy định và dựa vào tình hình thực tế. Thời gian hoãn phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn. 

 Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về các lý do hoãn phiên tòa hình sự quý khách vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn miễn phí luatsu24h để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương