Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh như thế nào

Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh như thế nàoĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh2 Nội dung tư vấn về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh2.1      1. Quy định của pháp luật về […]

Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh như thế nào
Đánh giá bài viết

Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

Kiến thức của bạn:

     Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

Kiến thức của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

     1. Quy định của pháp luật về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

     Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh như sau:

     ” 1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 
     a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm; 
     b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 
     c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 
     d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này; 
     đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

     Và theo Điểm h Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

     ” 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 

     h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;”

     Như vậy, hộ gia đình nghèo thuộc đối tượng được Nhà nước cấp phát bảo hiểm y tế miễn phí và mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh là 100% khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh

     2. Mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh trái tuyến

     Theo Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh trái tuyến như sau:

    ” 3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

     a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

     b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

     c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

     Tuy nhiên nếu hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì  khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng như khi khám bệnh đúng tuyến.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức hưởng BHYT của hộ nghèo khi khám chữa bệnh quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.