Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam5 (100%) 1 vote TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ Ảnh –  photo 2×3 cm See notes (2)   Mẫu (Form)NA8 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015   TỜ KHAI ĐỀ […]

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
5 (100%) 1 vote

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ

Ảnh – 
photo
2×3 cm
See notes
(2)

 

Mẫu (Form)NA8
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam 
For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

 

 

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay:……………………………..

Nationality at birth                                             Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số …………………………………… Loại: Phổ thông o   Công vụ o   Ngoại giao o

Passport Number                                            Type Ordinary           Official         Diplomatic

Cơ quan cấp:………………………………………………….                Có giá trị đến ngày …/…/ …

Issuing authority                                                  Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Your residential and business address before coming to Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: …………………………………………………………………….

– Nơi làm việc Business address ………………………………………………………………………..

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/ …/ ……….                        qua cửa khẩu: …………………..

Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)     via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3)………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày:…../…../……

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

– Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………………………

Contact telephone number/Email

  1. Nội dung đề nghị Requests:

– Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày …/… /….

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ……
Done at                 date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) 
The applicant ’s signature and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu và công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligiblefor the Temporary Resident Card categorised as NG3)

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.

Bạn có thể tải tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú tại đây:

>>> Mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.