Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh theo quy định của pháp luật

Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh theo quy định của pháp luật: trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức

ĐIỀU KIỆN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kiến thức của bạn:  

     Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh theo quy định của pháp luật

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

1. Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau sinh

     Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.”

    Như vậy, lao động nữ ngay sau khi nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng, trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức.

     Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

     Lưu ý: Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

     Ví dụ 18: Chị Th đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2016 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2017 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị Th được cơ quan giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày.

     Trường hợp chị Th được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày và thời gian nghỉ này được tính cho năm 2016.

nghỉ dưỡng sức sau sinh

nghỉ dưỡng sức sau sinh

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh

     Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

–  Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

–  Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau sinh

a. Hồ sơ yêu cầu giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau sinh

  • Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính) (điều 10 Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016)

b. Thời gian giải quyết

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

    Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

  1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.”

     Vậy, trường hợp nộp hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh chậm thời hạn quy định thì phải có văn bản giải trình lý do nộp hồ sơ muộn và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty bạn đặt trụ sở.

c. Mức hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

     Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

     Kể từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đ. Như vậy, mức hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh một ngày là: 30% x 1.300.000 = 390.000 đ

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng hiểu được phần nào quy định của pháp luật về vấn đề nghỉ dưỡng sức sau sinh. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo

vote