Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về điều kiện có hiệu […]

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Điều kiện có hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng:

     Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Vậy cần những điều kiện gì để hợp đồng xây dựng có hiệu lực và hợp đồng xây dựng có giá trị như thế nào?

2.1 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 37/2015/NĐ-CP để hợp đồng xây dựng có hiệu lực cần đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng quy định tại Điều 4 Nghị định này;
  • Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.
điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng

điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng

2.2 Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng).

     Theo đó, hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ thời điểm các bên kí hợp đồng hoặc thời điểm khác do các bên thỏa thuận.

2.3 Giá trị pháp lý của hợp đồng xây dựng

     Hợp đồng xây dựng có hiệu lực có giá trị pháp lý được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

  • Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;
  • Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp chưa được các bên thỏa thuận trong hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan;
  • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

     Như vậy, cũng giống như những loại hợp đồng khác, để hợp đồng xây dựng có hiệu lực thì cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Và kể từ thời điểm có hiệu lực, hợp đồng xây dựng là căn cứ để các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và cũng là căn cứ để giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai