Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính...

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY

Câu hỏi của bạn về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy:

     Chào Luật sư, tôi muốn hỏi địa chỉ của tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình? Tôi muốn biết Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính nào và trình tự giải quyết ra sao? nếu tôi tự giải quyết vụ việc tại tòa án sẽ gặp những khó khăn như thế nào ? Tôi xin trân thành cám ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

2. Nội dung tư vấn về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

     Bạn đang muốn biết về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tòa án nhân dân huyện Thái Thụy như sau:

2.1. Thông tin địa chỉ tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

  • Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình đặt tại địa chỉ: Khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
  • Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình
  • Thời gian làm việc của TAND huyện Hưng Hà: Tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.

    • Giờ làm việc buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;
    • Giờ làm việc buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

2.2. Thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

2.2.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 

     Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền xét xử theo thủ tục sơ thẩm các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp huyện tại điều 31 như sau:

Điều 31. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

     Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

3. Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

     Như vậy, có thể nói Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền xét xử theo thủ tục sơ thẩm hầu hết các loại vụ án hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nói chung. Cũng theo quy định trên thì các đối tượng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy là quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Các quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó; danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

2.2.2. Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

     Trình tự giải quyết vụ án hành chính được quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015 như sau:

  • Bước 1. Thụ lý vụ án (điều 125):

     Sau khi nhận đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, nếu Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện xét thấy vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thì thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án.

     – Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

     – Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án giải quyết vụ án; trường hợp Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án không thể tiếp tục giải quyết vụ án hoặc thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán khác giải quyết vụ án.

     – Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

     – Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).
  • Bước 2. Chuẩn bị xét xử (điều 130):

     Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri được quy định như sau:

     – 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp đó là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng

     – 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp đó là quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 01 tháng

  • Bước 3.  Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (điều 149): 
     Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 
 

Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

 

3. Những khó khăn khi khách hàng tự giải quyết vụ việc tại tòa án 

    Từ thực tiễn nhiều năm tham gia giải quyết các vụ việc cùng với khách hàng tại tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, chúng tôi xin đưa ra những khó khăn, vướng mắc chung gặp phải khi khách hàng tiến hành giải quyết vụ án hành chính, dân sự hoặc hình sự tại Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy như sau:

     + Khách hàng khi gặp các vấn đề tranh chấp, yêu cầu dân sự thường gặp khó khăn khi viết đơn khởi kiện, xin ly hôn… khách hàng không biết mẫu viết đơn sao cho đúng, ngôn từ chính xác để tránh dễ gây nhầm lẫn. Nhiều trường hợp không được thụ lý hồ sơ vì hình thức đơn khởi kiện không đúng, nội dung trình bày không rõ ràng, mạch lạc,…

     + Trong công tác chuẩn bị hồ sơ thì thường không biết hồ sơ gồm các giấy tờ, chứng cứ sao cho đúng, sao cho đủ dẫn đến việc hồ sơ, chứng cứ không đủ hoặc sai sót khiến hồ sơ bị trả về gây mất thời gian.

     + Khi có tranh chấp xảy ra người dân không biết nộp hồ sơ/nộp đơn tại Tòa án cấp nào cho đúng? không xác định được người có thẩm quyền nhận hồ sơ/đơn và giải quyết tại tòa? dẫn đến tình trạng nộp sai địa điểm tòa có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.Từ đó làm mất thời gian không đáng có

     + Khó khăn khi thu thập tài liệu, chứng cứ và đánh giá chứng cứ. Việc cung cấp chứng cứ vừa là quyền và là nghĩa vụ của đương sự khi yêu cầu Tòa án giải quyết một vụ việc nào đó. 

     + Khách hàng gặp khó khăn trong việc xác định vụ việc thuộc lĩnh vực nào, đúng sai sự việc; cách xác định đâu là chứng cứ để chứng minh cũng như trình tự xử lý/đánh giá chứng cứ để chứng minh đúng sai.

     + Khi tham gia các phiên họp hòa giải, các đương sự không nắm rõ về các thủ tục hòa giải, mức án phí phải chịu khi hòa giải;

     + Khi tham gia tố tụng tại tòa, khách hàng do không nắm bắt được hết những quy định của pháp luật, nên nếu không có sự hướng dẫn, giúp đỡ của luật sư hay các chuyên viên tư vấn thì khó có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp phát hiện thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên không khách quan, vô tư, có dấu hiệu tiêu cực khi giải quyết vụ việc thì phải làm gì, làm như thế nào..

     + Sau khi đã có bản án, khách hàng không biết nên tiếp tục kháng cáo hay phải thi hành bản án đã được tuyên như thế nào. Phải làm gì khi bên thi hành án không chịu thi hành theo bản án. Việc xác định xem Tòa án xử lí vụ việc đã đúng pháp luật, có oan sai gây bất lợi cho đương sự hay không cũng là một vấn đề lớn.

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp cho khách hàng

  Các Luật sư tại Luật Toàn Quốc có uy tín, kinh nghiệm chuyên giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, đất đai, kinh doanh thương mại, tranh chấp quyền thừa kế, tranh chấp hợp đồng tín dụng, thế chấp, đòi tài sản, tranh chấp ly hôn,… Nội dung các công việc chúng tôi sẽ thực hiện bao gồm: 

      1. Tiếp nhận thông tin về vụ việc và tài liệu chứng cứ kèm theo.

      2. Nghiên cứu hồ sơ, đưa ra phương án giải quyết, phương án khởi kiện có lợi nhất cho bạn.

     3. Soạn thảo đơn khởi kiện, thu thập các tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết. 

     4. Thay mặt người khởi kiện làm việc với Tòa án để vụ án được thụ lý. 

     5. Đại diện theo ủy quyền; tham gia các buổi lấy lời khai, phiên họp hòa giải, phiên họp công bố và công khai chứng cứ, các buổi đối thoại. Tham gia phiên Tòa để bảo vệ lợi ích tối tốt nhất cho khách hàng. 

     6. Thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

     Tùy theo yêu cầu của bạn chúng tôi có thể thay mặt bạn thực hiện các công việc từ khởi kiện, tham gia tố tụng cho đến yêu cầu thi hành bản án mà người khởi kiện không phải tham gia tố tụng. Như vậy bạn sẽ không mất thời gian làm việc với Tòa án, không phải lo bị gây khó dễ khi thực hiện việc khởi kiện và chất lượng công việc sẽ được đảm bảo. Trong trường hợp cần hỗ trợ khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, Thái Bình bạn có thể liên hệ trực tiếp theo các cách thức sau: