Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm về vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự...

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

     Trong thời đại hiện nay, không phải ai cũng biết cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu như quyền và lợi ích của người dân không được pháp luật bảo vệ một cách kịp thời. Tại bài viết này, Luật Toàn Quốc xin chia sẻ với mọi người một số thông tin cơ bản của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Thông tin cơ bản của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà được đặt tại: Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bộ phận tiếp công dân của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;
 • Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

2. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

2.1 Thẩm quyền giải quyết vụ việc, vụ án dân sự

Đối với thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, Tòa án nhân dân có thẩm quyền cho từng loại vụ việc, vụ án dân sự như sau:

Tranh chấp về dân sự

 • Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ,
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

(….)

Tranh chấp về hôn nhân gia đình

 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 • Tranh chấp về cấp dưỡng.
 • Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 • Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Yêu cầu về kinh doanh, thương mại

 • Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
 • Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

Yêu cầu về lao động

 • Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
 •  Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài.
 • Các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Trên là một số vụ việc, yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại mà Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà có thẩm quyền xét xử sơ thẩm. 

Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

3. Khó khăn khi tự giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà

Với thời đại hiện nay, các vấn đề xảy ra rất phức tạp và cần pháp luật can thiệp kịp thời. Tuy nhiên vì hạn chế nhận thức về pháp luật cho nên người dân thường gặp khó khăn trong việc tự giải quyết tại Tòa án, dưới đây là một số khó khăn khách hàng thường gặp.

 • Khó khăn đầu tiên, đương sự không nắm được về hồ sơ, tài liệu cần nộp cho Tòa án, thời gian nộp cũng như ai là người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
 • Thứ hai là việc xác định thẩm quyền giải quyết của vụ án. Đương sự không nắm rõ Tòa án nào giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
 • Thứ ba là khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh đối với vụ án. 
 • Thứ tư là khách hàng không nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết vụ án. Quyền được sao chụp tài liệu, yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ cung cấp tài liệu.
 • Thứ năm là khách hàng không biết quyền được kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định, bản án sơ thẩm, phúc thẩm

Ngoài ra, khách hàng khó khăn trong việc xác định thời gian làm việc, nộp chi phí tạm ứng án phí, thủ tục, quy trình làm việc của Tòa án.

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc Cung cấp:

     Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Chúng tôi khẳng định dịch vụ hỗ trợ cá nhân, tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hành chính, lao động,doanh nghiệp, đất đai, dân sự, hình sự… là một thế mạnh tuyệt đối của Luật Toàn Quốc vì vậy sẽ đảm bảo chính xác về mặt hồ sơ và thủ tục. Để đảm bảo công việc của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chúng tôi – Công ty Luật Toàn quốc có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng:

 • Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, lựa chọn phương án tối ưu nhất đối với khách hàng
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn ly hôn, đơn khiếu nại, tố cáo
 • Nộp tài liệu, chứng cứ đúng địa chỉ nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 • Tư vấn pháp luật, hướng giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể
 • Tư vấn chi phí tạm ứng án phí đối với từng loại vụ án dân sự, hình sự, hành chính
 • Đại diện theo ủy quyền thay khách hàng thực hiện một số thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền
 • Thay khách hàng sửa đổi, bổ sung tài liệu, hồ sơ trong quá trình giải quyết vụ án
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự đưa ra yêu cầu, bổ sung yêu cầu khởi kiện;

     Khi  lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Toàn Quốc khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo quyền lợi và có những phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân huyện Lộc Hà. Để được cung cấp dịch vụ khách hàng liên hệ theo thông tin sau:

 • Trụ sở chính tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com

 Kết luận: Để giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, bạn cần nộp hồ sơ đến địa chỉ: Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bạn cần xác định được thẩm quyền giải quyết các vụ việc của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà để nộp hồ sơ đúng nơi quy định. Nếu bạn khó khăn khi tự mình giải quyết, bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi để được hỗ trợ và tìm ra phương án tối ưu nhất cho mình.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tòa án nhân dân huyện Lộc Hàquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Việt Anh