Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

Tòa án nhân dân huyện Kim Thành có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, giải quyết các vụ án dân sự, việc dân sự theo quy định của pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH

     Tòa án nhân dân huyện Kim Thành là nơi có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, các vụ án dân sự, giải quyết yêu cầu dân sự. Với tình hình kinh tế phát triển từng ngày, các quan hệ xã hội nảy sinh, các giao dịch dân sự ngày càng nhiều, ẩn sâu trong đó là những lỗ hổng về mặt pháp lý dẫn đến quá trình kiện tụng tại Tòa. Để chia sẻ với Tòa án nhân dân cấp tỉnh Hải Dương, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành được thành lập để giải quyết các vấn đề xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

1. Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

Tòa án nhân dân huyện Kim Thành có trụ sở được đặt tại: Số 68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thời gian làm việc: Tòa án nhân dân huyện Kim Thành làm việc tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật.

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h

Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

2.1 Thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong lĩnh vực dân sự.

Tại Điều 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, các vụ việc về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành bao gồm:

Thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp:

 • Về dân sự, hôn nhân và gia đình: tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; thừa kế tài sản; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; tranh chấp về nuôi con, tài sản khi li hôn, chia tài sản sau li hôn; tranh chấp về cấp dưỡng; tranh chấ về xác định cha, me, con…
 • Về kinh doanh, thương mại: tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng kí kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty…
 • Về lao động: tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải theo quy định của pháp luật về lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;  tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: tranh chấp về học nghề, tập nghề; tranh chấp về cho thuê lại lao động; tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn…

Thẩm quyền giải quyết những yêu cầu:

 • Về dân sự: yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu; yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án….
 • Về hôn nhân và gia đình: yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi…
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại: yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu về lao động: yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

3. Những khó khăn khi tự làm việc với Tòa án nhân dân huyện Kim Thành

     Trong quá trình giải quyết tại Tòa án, những khó khăn phát sinh khi thực hiện các hoạt động tại Tòa là điều không thể tránh khỏi. Điều này khiến việc giải quyết vấn đề của khách hàng bị gián đoạn về thời gian, mất công sức đi lại nhiều, ảnh hưởng đến các công việc cá nhân, gia đình. Dưới đây là một số khó khăn khi khách hàng tự thực hiện tại Tòa án nhân dân.

 • Thứ nhất, trong nhiều trường hợp người khởi kiện do thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến không xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết dẫn đến việc nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu bị Tòa án trả lại, gây mất thời gian cũng như công sức đi lại;
 • Thứ hai, khó khăn trong việc soạn thảo, nộp đơn yêu cầu, đơn khởi kiện. Nhiều người nghĩ rằng đây là một việc dễ dàng nhưng thực tế có không ít người viết đơn không đúng mẫu theo quy định của pháp luật, viết không đúng, không đầy đủ nội dung khiến Tòa không thụ lý xem xét giải quyết vụ việc;
 • Thứ ba, không thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để nộp hồ sơ lên yêu cầu Tòa thụ lý giải quyết. Việc cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ra phán quyết của Tòa, đặc biệt là những vụ án tranh chấp về đất đai, hôn nhân hay hình sự… Việc có đủ chứng cứ, tài liệu sẽ quyết định đến tính khách quan và công bằng của Tòa, qua đó cũng đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người khởi kiện;
 • Thứ tư là khi thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến việc không làm đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật yêu cầu dẫn đến việc mất thời gian, tiền bạc, công sức. 

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

Công ty Luật Toàn Quốc là một trong những công ty Luật được nhiều người biết đến với phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng thế mạnh của sự kết hợp giữa kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm của các Luật sư gạo cội với sự năng động, nhạy bén, nhiệt tình của các Luật sư trẻ giúp cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng với mức thù lao hợp lý như:

 • Hướng dẫn,hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn yêu cầu, đơn khởi kiện; thu thập, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, tài liệu cần thiết để lập hồ sơ nộp lên Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứ hồ sơ, tài liệu, đưa ra hướng giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của khách hàng;
 • Thay mặt người khởi kiện tham gia các buổi làm việc, trình bày ý kiến, hòa giải tại Tòa án nhân dân;
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện việc ký kết giấy tờ, tài liệu cần thiết liên quan và nộp các khoản phí, lệ phí tại tòa;
 • Thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

     Khi  lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Toàn Quốc khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo quyền lợi và có những phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân. Để được cung cấp dịch vụ khách hàng liên hệ theo thông tin sau:

 • Trụ sở chính tại: Số 463, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/luattoanquoc.vn/
 • Zalo: Luật Toàn Quốc

KẾT LUẬN: Bạn có thể nộp đơn, tài liệu đến Tòa án nhân dân huyện Kim Thành khi có tranh chấp, yêu cầu. Tuy nhiên, bạn cần xem xét đến việc vấn đề bạn đang gặp có thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Kim Thành. Trong quá trình làm việc tại Tòa án nhân dân, bạn có thể gặp những khó khăn, gây mất thời gian mỗi bên. Để vấn đề được giải quyết nhanh chóng, có sự can thiệp của pháp luật một cách kịp thời, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn: 1900.6500 để được hỗ trợ một cách chính xác, hiệu quả.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về tòa án nhân dân huyện Kim Thành, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Việt Anh