Địa chỉ tòa án nhân dân huyện Đại Từ

Tòa án nhân dân huyện Đại Từ. Địa chỉ Tòa án nhân dân là Quốc lộ 37, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giải quyết các vụ việc dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ

Câu hỏi của bạn về tòa án nhân dân huyện Đại Từ

       Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên địa chỉ ở đâu? Và những vụ việc dân sự nào thì tòa án nhân dân huyện Đại Từ có thẩm quyền giải quyết? Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về tòa án nhân dân huyện Đại Từ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tòa án nhân dân huyện Đại Từ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tòa án nhân dân huyện Đại Từ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tòa án nhân dân huyện Đại Từ

2. Nội dung tư vấn về tòa án nhân dân huyện Đại Từ

      Bạn đang muốn biết về tòa án nhân dân huyện Đại Từ. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tòa án nhân dân huyện Đại Từ như sau:

2.1. Trụ sở tòa án nhân dân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

      Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

 • Quốc lộ 37, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

tòa án nhân dân huyện Đại Từ

2.2. Thẩm quyền của tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về lĩnh vực dân sự

       Hiện nay theo quy định của pháp luật thì Tòa án nhân dân huyện Đại Từ có thẩm quyền giải quyết các vụ án sơ thẩm về dân sự sau:

      Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật. 8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 • Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

Điều 32. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết.

3. Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm:

a) Tranh chấp về học nghề, tập nghề;

b) Tranh chấp về cho thuê lại lao động;

c) Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn;

d) Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau:

 • Những yêu cầu dân sự như: Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết,…
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình như: Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi; yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình,…
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại như: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu về lao động như: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

tòa án nhân dân huyện Đại Từ

2.3. Những khó khăn khi tự giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Đại Từ 

      Hiện nay nhu cầu giải quyết các vụ việc dân sự về hôn nhân gia đình, đất đai, lao động… ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều nắm được quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân và quyền lợi của mình khi xử lý tại Tòa án. Cụ thể như sau:

 • Những vụ việc dân sự khách hàng gặp phải, khách hàng chưa nắm được sẽ khởi kiện đến Tòa án nhân dân nào để được thụ lý và giải quyết;
 • Khi nộp hồ sơ cho Tòa án, đương sự không nắm được hồ sơ cần nộp bao gồm những giấy tờ gì;
 • Đương sự không nắm được thời gian thực hiện, trình tự các bước giải quyết theo quy định của pháp luật cụ thể ra sao;
 • Đương sự không biết cách thu thập chứng cứ, không nắm được quyền lợi của mình về việc sao chụp tài liệu tại Tòa án nhân dân;
 • Khách hàng gặp nhiều khó khăn về đi lại khi Tòa án nhân dân gọi làm việc nhiều lần vì công việc, khoảng cách địa lý…
 • Khách hàng không nắm được những lợi thế, tính đúng/ sai trong vụ việc của mình đang gặp phải;
 • Sau khi có quyết định của Tòa án nhân dân mặc dù bên phải thi hành án không thi hành bản án của Tòa án nhưng đương sự không nắm được quyền lợi, thời hạn làm đơn yêu cầu thi hành án;
 • Đương sự không nắm rõ đơn yêu cầu thi hành án làm như thế nào và nộp đến đâu theo quy định của pháp luật để được thi hành án.
 • Ngoài ra, còn một số khó khăn khi khách hàng chưa nắm rõ quy trình làm việc tại tòa án, giờ làm việc, thẩm phán hay các chức danh có thẩm quyền xử lý, dẫn đến việc đi lại nhiều lần, tốn công sức mà không hiệu quả. Thậm chí một số thủ tục có thể bỏ qua hoặc có thể làm đơn thư xin miễn, không thực hiện nhưng do chưa nắm rõ hoặc có nghiên cứu nhưng không hiểu hoặc hiểu không rõ mà vô tình đã làm kéo dài thêm quá trình xử lý vụ việc;…

2.4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

     Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Chúng tôi khẳng định dịch vụ hỗ trợ cá nhân, tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến dân sự là một thế mạnh tuyệt đối của Luật Toàn Quốc vì vậy sẽ đảm bảo chính xác về mặt hồ sơ và thủ tục. Để đảm bảo công việc của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chúng tôi – Công ty Luật Toàn quốc có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng:

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự của khách hàng và đưa ra phương án đề xuất tối ưu nhất cho đương sự;
 • Hỗ trợ hoặc đại diện khách hàng thu thập, sao chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự tham gia các buổi làm việc, trình bày ý kiến, hòa giải Tòa án nhân dân yêu cầu;
 • Hỗ trợ cho khách hàng làm các thủ tục cần thiết để được thi hành án bản án của Tòa;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên A tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tới khi kết thúc phiên tòa Sơ thẩm;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự đưa ra yêu cầu, bổ sung yêu cầu khởi kiện;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự ký kết các giấy tờ, biên bản, tài liệu cần thiết và thay mặt nộp các khoản phí, lệ phí liên quan đến vụ việc.
 • Thay mặt và nhân danh khách hàng nộp; sửa đổi; bổ sung hồ sơ, chứng cứ tại Tòa án nhân dân;…

      Ngoài ra, Với nhiều năm kinh nghiệm công ty Luật Toàn Quốc có thể hỗ trợ khách hàng trong cả những vụ án trong lĩnh vực hành chính, hình sự…. nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất cho đương sự.

      Khi  lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Toàn Quốc khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo quyền lợi và có những phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân huyện Đại Từ. Để được cung cấp dịch vụ khách hàng liên hệ theo thông tin sau:

 • Trụ sở chính tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Kết luận: Muốn được giải quyết các vụ việc dân sự tại huyện Đại Từ khách hàng cần nộp hồ sơ đến địa chỉ  Quốc lộ 37, thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tòa án nhân dân huyện Đại Từ, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                 Chuyên viên: Hoài Thương