Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn theo quy định

Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn theo quy định5 (100%) 3 votes Xem mục lục của bài viết1 CÔNG AN CÓ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NGHỈ VÀ KHÁCH SẠN2 Câu hỏi về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn:3 Câu trả lời về công an có […]

Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn theo quy định
5 (100%) 3 votes

CÔNG AN CÓ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NGHỈ VÀ KHÁCH SẠN

Câu hỏi về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn:

     Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: tôi mới kinh doanh nhà nghỉ vào tuần trước, đêm hôm trước có hai anh công an vào kiểm tra. Tôi muốn biết là công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ hay không?

Câu trả lời về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn:

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn

2. Nội dung tư vấn công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn

     Hiện nay, bạn đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn và đã có cán bộ công an đến kiểm tra. Bạn băn khoăn việc họ đến kiểm tra như vậy là đúng quy định pháp luật hay không, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

2.1 Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ

     Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (kinh doanh dịch vụ lưu trú) được quy định tại Phụ lục 4, số thứ tự 214 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014).

     Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lưu trú được quy định tại Nghị định số 96/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn

Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn

2.2 Thẩm quyền kiểm tra nhà nghỉ của công an

     Khoản 1 Điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, thanh tra như sau:

Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

   Khoản 3 Điều 50 Nghị định 96/2016 NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định thẩm quyền kiểm tra, thanh tra như sau:

  • Cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất;
  • Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các cấp chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cần phải xử lý ngay; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh trên địa bàn do mình quản lý. Sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh đó;
  • Công an các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng cơ quan Công an từ cấp huyện trở lên phê duyệt bằng văn bản hoặc có văn bản chỉ đạo của Công an cấp trên.

     KẾT LUẬN: cơ quan công an có thẩm quyền được thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất. Tuy nhiên việc thanh tra, kiểm tra đột xuất chỉ thực hiện khi cơ sở kinh doanh lưu trú có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự, có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có văn bản chỉ đạo của cơ quan công an cấp trên.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ và khách sạn quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Phương Linh