Hành Chính

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở từ 2020

Xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở Câu hỏi của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở thì bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật từ năm 2020? Tôi xin chân thành cám ơn. Câu trả lời của bạn về xử phạt hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

TẢI THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT

TẢI THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT

THÔNG TƯ 31/2019/TT-BGTVT       Thông tư 31/2019/TT-BGTVT thay thế Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ưu

Xem tiếp »

Theo quy định khiếu nại tại tòa án có được không

Theo quy định khiếu nại tại tòa án có được không

KHIẾU NẠI TẠI TÒA ÁN CÓ ĐƯỢC KHÔNG Câu hỏi của bạn về khiếu nại tại tòa án có được không       Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi vấn đề khiếu nại có được được gửi khiếu nại trực tiếp đến tòa không? Em xin cảm ơn! Câu trả lời về khiếu nại tại tòa án có được không       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại tại tòa án có được không, chúng tôi xin đưa

Xem tiếp »

Khiếu nại hành vi hành chính lần hai mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần hai mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần hai Câu hỏi của bạn về khiếu nại hành vi hành chính lần hai      Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi tôi đã khiếu nại hành vi hành chính lần đầu nhưng cơ quan có hành vi hành chính xâm phạm quyền lợi của tôi không giải quyết tôi muốn khiếu nại lần hai thì phải làm như thế nào? Câu trả lời của luật sư về khiếu nại hành vi hành chính lần hai      Chào bạn, Luật

Xem tiếp »

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP      Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính được ban hành ngày 31 tháng 10 năm 21013 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan

Xem tiếp »

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu mới nhất

Khiếu nại hành vi hành chính lần đầu Câu hỏi của bạn về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào Luật sư, cho tôi hỏi tôi muốn khiếu nại hành vi hành chính lần đầu thì phải làm như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại hành vi hành chính lần đầu, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (BPMC) được quy định một cách chi tiết, rõ ràng hơn so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: - Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật

Xem tiếp »

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Quy định pháp luật về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người

Không có bằng lái xe gây tai nạn chết người Câu hỏi của bạn về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Thưa Luật sư, cho tôi hỏi vấn đề như sau: Em trai tôi chưa có bằng lái xe nhưng lại lấy xe của họ hàng đi gây tai nạn chết người thì em tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? Câu trả lời của Luật sư về không có bằng lái xe gây tai nạn chết người      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quy định 205-QĐ/TW BỘ CHÍNH TRỊ  -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 205-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Thực hiện Nghị quyết

Xem tiếp »

Không mang bảo hiểm xe khi tham gia giao thông có được giữ giấy tờ xe?

Không mang bảo hiểm xe khi tham gia giao thông có được giữ giấy tờ xe?

KHÔNG MANG BẢO HIỂM XE KHI THAM GIA GIAO THÔNG CÓ ĐƯỢC GIỮ GIẤY TỜ XE Kiến thức của bạn:    Cho tôi hỏi khi cảnh sát giao thông giữ lại kiểm tra giấy tờ mà tôi không mang bảo hiểm xe theo thì cảnh sát giao thông có được giữ giấy tờ xe trong trường hợp này không? Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email

Xem tiếp »