Hành Chính

Tải mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân cấp cao

Tải mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân cấp cao

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân cấp cao, cụ thể theo mẫu số 53:  TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI................(1) ––––––––––––––– Số:..../.......(2)/KN-HC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

Tải mẫu quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

QUYẾT ĐỊNH HOÃN PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm, cụ thể theo mẫu số 44:  TÒA ÁN NHÂN DÂN.......... (1) Số:...../...../QĐ-PT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày ... tháng ...

Xem tiếp »

Cô có được nhận cháu ruột làm con nuôi

Cô có được nhận cháu ruột làm con nuôi

Cô có được nhận cháu ruột làm con nuôi Câu hỏi của bạn: Chào luật sư Em tên Lan em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp của em : Em muốn nhận con nuôi là cháu ruột của em. Em là cô ruột của bé. Em có về UBND xã để làm thủ tục xin nhận con nuôi nhưng họ không chấp nhận vì không đủ diều kiện hơn cháu em 20 tuổi. hiện tại em đang nằm chung khẩu với ba mẹ của em và cháu thì thuộc khẩu anh trai

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân tối cao

Tải mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân tối cao

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án tòa án nhân dân tối cao, cụ thể theo mẫu số 52:  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ––––––––––––––– Số:..../.......(1)/KN-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, căn cứ theo mẫu số 49:  TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1) ––––––––––––––– Số:..../..../TB-TA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xem tiếp »

Tải mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, cụ thể theo mẫu số 50: TÒA ÁN NHÂN DÂN.....  (1) ––––––––––––––– Số:..../...../GXN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, cụ thể theo mẫu số 51: TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1) –––––––––––––– Số: .../..../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu bản án phúc thẩm trong tố tụng hành chính

Tải mẫu bản án phúc thẩm trong tố tụng hành chính

BẢN ÁN PHÚC THẨM Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu bản án phúc thẩm, cụ thể theo mẫu số 46: TÒA ÁN NHÂN DÂN........ (1)        Bản án số ......../.......(2)/HC-PT Ngày........-........-..............(3) V/v khiếu kiện(4)................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, cụ thể theo mẫu số 48:  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ......, ngày..... tháng ...... năm...... ­­­­­­ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xem xét

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giải quyết việc kháng cáo kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án

Tải mẫu quyết định giải quyết việc kháng cáo kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO KHÁNG NGHỊ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định giải quyết việc kháng cáo kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, căn cứ theo mẫu số 43: TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1) Số:....../....../QĐ-PT   CỘNG HÒA

Xem tiếp »
Trang 1 của 11512345...102030...Cuối »