Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ thể của luật hình sự theo quy định hiện hành thì chỉ có thể là con người cụ thể...

Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi của  bạn: 

     Xin luật sư cho biết. Chủ thể của luật hình sự theo quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017

Câu trả lời của luật sư 

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Chủ thể của luật hình sự là gì?

      Bộ luật hình sự là văn bản quy phạm pháp luật quy định về tội phạm. Trong đó, chủ thể của luật hình sự còn có tên gọi khác là chủ thể của tội phạm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để xác định hành vi có cấu thành tội phạm hay không.
Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

     Trước đây theo Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định Chủ thể của luật hình sự chỉ có thể là con người cụ thể, không ghi nhận chủ thể của tội phạm là tổ chức. Tuy nhiên, đến bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung pháp nhân thương mại phạm tội. Cụ thể như sau:
Điều 8. Khái niệm tội phạm
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.
2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.
       Như vậy, chủ thể của tội phạm luật hình sự là cá nhân hoặc pháp nhân thương mại cố ý hoặc vô ý thực hiện hành vi được mô tả trong Bộ luật hình sự và phải có lỗi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay, Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật hình sự mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Độ tuổi của chủ thể luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

    Theo điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định về tuối chịu trách nhiệm hình sự như sau:
  • Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
  • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này
     Theo quy đinh của BLHS hiện hành, Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù; Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

3. Năng lực chủ thể luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Năng lực trách nhiệm hình sự

     Năng lực trách nhiệm hình sự là khả năng của một người nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi do mình thực hiện và điều khiển được hành vi đó tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

b. Về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

     Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự. Nhưng đã lâm vào tình trạng mất năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 
     Bộ luật hình sự cũng quy định người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi trong trường hợp này họ tự đặt mình vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự 
     Tóm lại để trở thành chủ thể của luật hình sự thì người đó phải có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Không thuộc trường hợp ở trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Tức là người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bênh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc tự chủ hành vi của mình. 
     Ngoài ra. Có những tội phạm phải do chủ thể có điều kiện đặc biệt mới thực hiện được. Những chủ thể có dấu hiệu ấy được gọi là chủ thể đặc biệt. Bao gồm dấu hiệu về: chức vụ; quyền hạn; dấu hiệu nghề nghiệp; tính chất công việc; dấu hiệu giới tính; dấu hiệu quan hệ gia đinh; họ hàng.
Để được tư vấn chi tiết về Chủ thể của luật hình sự,quý khách vui lòng liên hệ tới công ty luật Toàn Quốc thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về chủ thể của luật hình sự

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chủ thể của luật hình sự, các yếu tố cấu thành tội phạm hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốcxin chân thành cảm ơn./.