Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền côngĐánh giá bài viết CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG Kiến thức của bạn:      Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của người lao động theo quy định pháp luật? Câu […]

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công
Đánh giá bài viết

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG

Kiến thức của bạn:

     Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của người lao động theo quy định pháp luật?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

1 . Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công cho người lao động làm theo hợp đồng từ 3 tháng trở lên:

      Cách tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo:

      Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

    + Thu nhập tính thuế được tính như sau:

       Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  – Các khoản giảm trừ

    + Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

       Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

    Trong đó :

      Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-tien-luong-2

     Các khoản được miễn thuế bao gồm: Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản được miễn thuế như sau:

  • Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Không vượt quá 730.000 đ/tháng nếu doanh nghiệp tự nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết.
  • Tiền khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… : Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  •  Khoản chi Công tác phí và điện thoại hiện tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chưa quy định rõ ràng, chỉ quy định: Phải được ghi rõ điều kiện hưởng và mức hưởng trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của doanh nghiệp.
  • Tiền trang phục: Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Nếu chi bằng tiền thì không quá 5.000.000/năm,nếu chi bằng hiện vật thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân toàn bộ.
  • Tiền phụ cấp thuê nhà:  Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.
  • Tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.
  • Tiền hỗ trợ đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động:

       +) Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

      +) Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay quy định thì: Tổng các khoản chi phúc lợi (Bao gồm đám hiếu, hỉ, đi lại, nghỉ mát …) Không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

    2. Các khoản giảm trừ bao gồm:

    Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản giảm trừ bao gồm:

    – Mức giảm trừ đối với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm);

    – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

    – Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

    – Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học… (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên góp của các tổ chức đó)

   3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công cho lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng:

    – Những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà có tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% trước khi trả thu nhập.

   – Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

    – Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế  và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

    – Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn thuế 24/7 19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.