Thuế

Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế theo quy định mới nhất

     Thuế là nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước vì vậy nghĩa vụ nộp thuế là của toàn dân, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng phải nộp thuế mà nghĩa vụ nộp thuế chỉ phát sinh khi có căn cứ theo quy định pháp luật. Vậy đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp chúng ta đã trang bị cho mình kiến thức pháp luật thuế để biết khi nào chúng ta phải có nghĩa vụ nộp thuế hay chưa, nếu chúng ta vi phạm

Xem tiếp »

Phát hiện tài liệu kế toán bị mất xử lý thế nào?

Phát hiện tài liệu kế toán bị mất xử lý thế nào?

PHÁT HIỆN TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT XỬ LÝ THẾ NÀO?   Câu hỏi của bạn: Chào Luật sư, doanh nghiệp tôi mới thay đổi địa điểm trụ sở chính. Trong quá trình chuyển văn phòng sang văn phòng mới, chúng tôi phát hiện tài liệu kế toán bị mất. Vậy trong trường hợp này chúng tôi phải xử lý như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn, Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Kế toán 2015 Nghị định

Xem tiếp »

Quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán

Quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán

QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN   Kiến thức của bạn:     Quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Kế toán 2015 Nghị định 174/2016 hướng dẫn luật kế toán Nội dung tư vấn:     Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và

Xem tiếp »

Tải Luật kế toán 2015

Tải Luật kế toán 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015   LUẬT KẾ TOÁN      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;      Quốc hội ban hành Luật kế toán. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      Luật này quy định về

Xem tiếp »

Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự

Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự

QUY TRÌNH THỤ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ   Kiến thức của bạn:       Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 Nội dung tư vấn: Nộp đơn khởi kiện:       Nộp đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết        Theo khoản 4 Điều 189 Bộ Luật TTDS 2015 quy định đơn khởi

Xem tiếp »

Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   Kiến thức của bạn:      Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm

Xem tiếp »

Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   Kiến thức của bạn:      Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI   Kiến thức của bạn:      Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI Kiến thức của bạn:      Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định

Xem tiếp »

Doanh nghiệp lỗ bao nhiêu năm thì bị tuyên bố phá sản

Doanh nghiệp lỗ bao nhiêu năm thì bị tuyên bố phá sản

DOANH NGHIỆP LỖ BAO NHIÊU NĂM THÌ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN   Câu hỏi của bạn:    Xin chào Luật sư,    Hiện tại, doanh nghiệp tôi bị lỗ 3 năm liên tiếp. Vậy xin hỏi Luật sư doanh nghiệp tôi có phải bị tuyên bố phá sản không?     Tôi xin chân thành cảm ơn, Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật phá sản năm 2014 Nội dung tư vấn:      Căn cứ vào Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định như

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »