Cách tính án phí đối với các tranh chấp dân sự theo quy định pháp luật

Cách tính án phí đối với các tranh chấp dân sự theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết  MỨC ÁN PHÍ ĐỐI VỚI TRANH CHẤP DÂN SỰ Kiến thức của bạn:        Quy định của Pháp luật về mức án phí đối với tranh chấp dân sự Kiến thức của Luật sư: […]

Cách tính án phí đối với các tranh chấp dân sự theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

 MỨC ÁN PHÍ ĐỐI VỚI TRANH CHẤP DÂN SỰ

Kiến thức của bạn: 

      Quy định của Pháp luật về mức án phí đối với tranh chấp dân sự

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý

  •       Pháp lệnh Số: 10/2009/UBTVQH12 về  án phí và lệ phí.

Nội dung tư vấn:

      Các tranh chấp dân sự của các bên, khi được Tòa án giải quyết cần phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền gọi là Án phí.

Điều 3 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án 2009 quy định:

Điều 3. Án phí

1. Án phí bao gồm các loại sau đây:

a) Án phí hình sự;

b) Án phí dân sự, gồm có các loại án phí giải quyết vụ án tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động;

c) Án phí hành chính.

2. Các loại án phí quy định tại khoản 1 Điều này gồm có án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm.

      Các loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm:

  •  Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch;

      Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.

  • Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch;

      Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.

  • Án phí dân sự phúc thẩm.
  1. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

Giá trị tài sản có tranh chấp

Mức án phí

a) từ 4.000.000 đồng trở xuống

200.000 đồng

b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

e) Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

 

2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp

Mức án phí

a) từ 40.000.000 đồng trở xuống

2.000.000 đồng

b) Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% của giá trị tranh chấp

c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

e) Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp lao động có giá ngạch:

3. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp lao động có giá ngạch:

Giá trị tranh chấp

Mức án phí

a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống

200.000 đồng

b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

3% của giá trị tranh chấp, nhưng không dưới 200.000 đồng

c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d) Từ trên 2.000.000.000 đồng

44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

 

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp hoặc gửi thư qua hòm thư: lienhe@luattoanquoc.com

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách cùng chúng tôi.

Liên kết ngoài  tham khảo: