Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty cổ phầnĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Kiến thức của bạn:2 Kiến thức của luật sư:2.1 Cơ sở pháp lý2.2        2. Nội dung tư vấn Kiến thức của bạn:      Các loại cổ phần của công ty cổ phần theo quy […]

Các loại cổ phần của công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

Kiến thức của bạn:

     Các loại cổ phần của công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Kiến thức của luật sư:

  1. Cơ sở pháp lý

       – Luật doanh nghiệp 2014

       2. Nội dung tư vấn

Tại điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về công ty cổ phần như sau:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

       Trong công ty cổ phần, cổ phần là những phần bằng nhau được chia từ vốn điều lệ. Tuy nhiên, cổ phần trong công ty được chia thành nhiều loại khác nhau, các loại cổ phần được quy định cụ thể tại các Điều 113, 116, 117, 118, Luật doanh nghiệp 2014.

      Theo khoản 1, 2, Điều 113 thì:

     “1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

      2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

     a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

     b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

     c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

     d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.”

      Theo đó, cổ phần phổ thông là loại cổ phần mặc định, bắt buộc phải có của tất cả các công ty cổ phần. Chỉ cần sở hữu cổ phần phổ thông, một người đã có thể trở thành cổ đông phổ thông. Khi đó, họ được quyền quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến công ty.

        Bên cạnh đó, cổ phần ưu đãi cũng là một loại cổ phần trong công ty. Cổ phần ưu đãi gồm 4 loại như sau:

       Loại thứ nhấtcổ phần ưu đãi biểu quyết. Cơ chế quản lý đối với loại cổ phần này khá đặc biệt: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết (khoản 3, Điều 113). Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định (khoản 1, Điều 116).

       Loại thứ hai, cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức (khoản 1, Điều 117). (Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính)

       Loại thứ ba, cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp. Vốn góp được hoàn lại khi người sở hữu yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp hoặc khi cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại vốn góp. Quyền lợi của cổ đông ưu đãi hoàn lại nhiều hơn so với quyền của cổ đông phổ thông. Quyền này được quy định tại Điều lệ công ty. (Điều 118)

      Loại thứ tư, là cổ phần ưu đãi khác, loại này do Điều lệ công ty quy định ngoài ba loại trên.

      Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết, cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông nhưng không có trường hợp ngược lại.

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

      Trân trọng!!!

     Liên kết tham khảo: