Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm, Mức bồi thường, căn cứ bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

Câu hỏi của bạn:

    Thưa luật sư, anh tôi bị người ta gây thương tích, gia đình họ đã chủ động sang bồi thường cho anh tôi các loại chi phí như: viện phí, thuốc men… nhưng tôi còn được biết ngoài các chi phí kể trên anh tôi đáng ra còn phải được nhận được một khoản tiền bù đăp về mặt tinh thần. Vây xin hỏi luật sư số tiền bồi thường tổn thất về mặt tinh thần mà anh tôi đáng được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

Câu trả lời:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn: 

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

       1. Điều kiện bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

   Để được bồi thường thiệt hại về tinh thần do sức khỏe phải có đủ các điều kiện sau:
– Phải có thiệt hại xảy ra: Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khoẻ bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm…
– Phải có hành vi trái pháp luật: Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật.
– Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật: Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.
– Phải có lỗi có thể là lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.

     2. Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

        Tại Khoản 2 Điều 590 BLDS 2015 quy định:

“Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.


        Tại tiểu mục 1.5 mục 1 phần II nghị quyết số 03/2006/NQ-HDTP ngày 8 tháng 7 năm 2006 cũng quy định mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm “…”

        Như vậy trong trường hợp này ngoài các chi phí như viện phí, thuốc men… mà gia đình họ đã bồi thường cho anh bạn ra, anh bạn còn nhận được một khoản tiền bù đắp về mặt tinh thần khác do sức khỏe bị xâm phạm. 
Mức bồi thường trước tiên do hai bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được sẽ do Tòa án quyết định nhưng mức bồi thường không quá 50 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.
        Ngoài ra việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cũng cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình…

   Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: