Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất

CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI ĐỒNG THÁP Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ […]

CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI ĐỒNG THÁP

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Nội dung kiến thức về mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp:

     Được quy định tại Điều 8 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp như sau:

1. Đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật Đất đai 2013.

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

 • Chi phí san lấp mặt bằng;
 • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

 • Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất theo Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT.

     Trường hợp người có đất thu hồi không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT nhưng thực tế đã có đầu tư vào đất thì Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác định khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại theo hiện trạng, khối lượng thực tế trình Hội đồng thẩm định theo từng phân cấp xem xét, quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt.

 • Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp

 Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp

4. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau:

P = (P1 + P2 + P3 + P4) : T1 x T2

Trong đó:

 • P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;
 • P1: Chi phí san lấp mặt bằng;
 • P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;
 • T1: Thời hạn sử dụng đất;
 • T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

     Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

     Việc xác định giá trị các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phải căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

     Đối với khoản chi phí đầu tư vào đất mà việc đầu tư thực hiện trong nhiều lần, nhiều năm thì khi xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được cộng dồn chi phí của tất cả các lần, các năm đó.

     Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Đồng Tháp khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết