Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng […]

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng
Đánh giá bài viết

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng:

     Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

     Tương tự như các loại hợp đồng khác, pháp luật về xây dựng cũng quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng xây dựng. Cụ thể tại Điều 16 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định như sau:

2.1 Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh.

2.2 Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo đúng thỏa thuận của các bên về giá trị, loại tiền, phương thức bảo đảm; theo mẫu được bên giao thầu chấp nhận và phải có hiệu lực cho đến khi bên nhận thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc sau khi bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng và cung cấp thiết bị. Riêng hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng giao khoán nội bộ, hợp đồng xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu do các hộ dân thực hiện và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện không bắt buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng.

bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

2.3 Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho bên giao thầu, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.

2.4 Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, phương thức bảo đảm phải được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

2.5 Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp vi phạm khác được quy định trong hợp đồng.

2.6 Bên giao thầu phải hoàn trả cho bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc đã chuyển sang nghĩa vụ bảo hành và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng và cung cấp thiết bị.

     Như vậy, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng của các bên được thực hiện thông qua các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh; và biện pháp bảo lãnh là biện pháp được khuyến khích thực hiện.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai