Ai có quyền hưởng di sản thừa kế?

Ai có quyền hưởng di sản thừa kế? Trường hợp nào thì không được quyền hưởng di sản thừa kế? Điều 610 BLDS ghi nhận về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG DI SẢN

Kiến thức của bạn:

     Ai có quyền hưởng di sản thừa kế? Trường hợp nào thì không được quyền hưởng di sản thừa kế?

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

  1. Quyền hưởng di sản

     Điều 610 BLDS ghi nhận về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân, theo đó mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

     Cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

quyền hưởng di sản

Ai có quyền hưởng di sản?

  1. Người không được quyền hưởng di sản

     Theo quy định tại Điều 621 BLDS thì những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

     Theo quy định trên, con cái có hành vi ngược đãi, hành hạ cha, mẹ hoặc người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt di sản sẽ không được quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định những người thuộc vào một trong những trường hợp trên vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Như vậy, về nguyên tắc, việc tước quyền hưởng di sản thừa kế của những người nói trên chỉ thực hiện trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Người bị truất quyền hưởng di sản và người không được nhắc đến trong di chúc

     – Quyền hưởng di sản thừa kế và những trường hợp không có quyền

     Để được tư vấn chi tiết về quyền hưởng di sản thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.