Soạn thảo văn bản thỏa thuận lối đi chung chi tiết nhất

Mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung hiện chưa được quy định trong bất kỳ văn bản, do đó các bên có thể tham khảo biểu mẫu văn bản và chỉnh sửa cho phù hợp

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi dự định mua một mảnh đất. Nhưng hiện tại mảnh đất này không có lối đi, phải đi nhờ lối đi của nhà liền kề. Tuy nhiên, việc đó chỉ được thỏa thuận bằng miệng mà không có văn bản gì. Tôi lo rằng sau khi tôi mua thửa đất đó thì nhà hàng xóm có thể gây khó dễ và không cho tôi sử dụng lối đi đó nữa nên muốn lập một văn bản cho đảm bảo giá trị pháp lý. Vậy Luật sư có thể cung cấp cho tôi mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung được không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Lối đi chung là gì?

     Lối đi chung hay trên thực tế còn được gọi là ngõ đi chung hiện nay chưa có bất kỳ quy định nào của pháp luật đưa ra khái niệm về nó.

     Tuy nhiên, theo ngôn ngữ đời thường thì lối đi chung được hiểu là phần diện tích đất do nhiều người cùng sử dụng vào mục đích để lưu thông, đi lại từ thửa đất của mình ra các tuyến đường lớn hoặc đường công cộng của Nhà nước.

     Tại Điều 245 BLDS 2015 có quy định:

Điều 245. Quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

     Theo đó, đối chiếu với quy định trên, có thể hiểu, lối đi chung chính là bất động sản liền kề và quyền đối với lối đi chung cũng chính là quyền đối với bất động sản liền kề.

     Về căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề: quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

2. Nguyên tắc sử dụng lối đi chung

Điều 248 BLDS 2015 có quy định như sau:

Điều 248. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền;

2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền;

3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

      Do đó, khi sử dụng lối đi chung hay sử dụng các bất động sản liền kề khác đều phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc này được xây dựng trên sự thỏa thuận giữa các bên, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về quyền yêu cầu mở lối đi chung

     Đây là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm trên thực tế, đặc biệt là đối với các thửa đất phía trong bị bao bọc bởi các thửa đất khác và không có lối đi ra các trục đường lớn.

Về vấn đề này đã được quy định tại Điều  254 BLDS 2015:

Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

     Như vậy, đối với các bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác mà không có lối đi ra đường công cộng thì chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc đó có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi trên phần đất của họ.

Tiêu chí khi lựa chọn bất động sản vây bọc để mở lối đi đó là:

 • Thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc;
 • Thiệt hại gây ra cho bất động sản có mở lối đi là ít nhất.

Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc được mở lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản mở lối đi.

4. Căn cứ xác lập ranh giới giữa các bất động sản

     Theo quy định tại Điều 175 BLDS 2015, ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

     Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

     Ngoài ra, người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

     Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

5. Mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung

     Hiện nay, trên thực tế vẫn tồn tại rất nhiều trường hợp nhiều hộ gia đình cùng sử dụng một lối đi chung nhưng không có bất kì sự thỏa thuận nào. Tuy nhiên, để hạn chế việc xảy ra tranh chấp hoặc nếu xảy ra tranh chấp thì việc giải quyết cũng trở lên đơn giản và có đầy đủ căn cứ thì các bên nên lập văn bản thỏa thuận lối đi chung.

     Mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung hiện chưa được quy định trong bất kỳ văn bản, do đó các bên có thể tham khảo biểu mẫu văn bản dưới đây và chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế cụ thể của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

VĂN BẢN THỎA THUẬN LỐI ĐI CHUNG

        Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …….., tại ………………….., địa chỉ: ……………………..

Chúng tôi gồm có:

1. Ông (bà): ……………………………………..………………….. Sinh năm: ……………..…………

 Số CMND:…………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ……………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Là chủ sử dụng thửa đất số ………. tờ bản đồ số …………. Địa chỉ: ………………………………..

2. Ông (bà): ……………………………………………………….. Sinh năm: ………….………………

 Số CMND: …………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: …………………..………

Địa chỉ thường trú: ………………………..………………………………………………………………..

Là chủ sử dụng thửa đất số ………… tờ bản đồ số …………. Địa chỉ: ………………………………

3. Ông (bà): ……………………………………………………….. Sinh năm: ……………….…………

 Số CMND:…………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: …………………..………

Địa chỉ thường trú: …..……………………………………………………………………………………..

Là chủ sử dụng thửa đất số ………. tờ bản đồ số …………. Địa chỉ: ………………………………..

Cùng lập văn bản này để thỏa thuận, thống nhất về việc sử dụng lối đi chung như sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

1.1 Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài…… m, rộng….. m tại ……………………..

1.2 Trong quá trình sử dụng cùng nhau chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vệ sinh lối đi chung, sửa chữa để thuận tiện trong quá trình đi lại.

1.3 Khi một trong các hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì người đó vẫn được tiếp tục sử dụng lối đi chung và có trách nhiệm chung với các hộ còn lại về việc vệ sinh, sửa chữa lối đi.

……….

>>> Tải mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung

6. Dịch vụ soạn thảo văn bản thỏa thuận lối đi chung

     Vì mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung hiện không được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. Do đó, việc soạn thảo văn bản này trên thực tế cũng là vấn đề tương đối khó khăn đối với một số người.

     Trong quá trình tư vấn, soạn thảo văn bản thỏa thuận lối đi chung cho khách hàng, chúng tôi nhận thấy phần lớn khách hàng đều gặp phải các vướng mắc sau đây:

 • Thỏa thuận lối đi chung bao gồm những nội dung gì?
 • Văn bản thỏa thuận lối đi chung được lập thành mấy bản?
 • Văn bản thỏa thuận lối đi chung phải có chữ kí của những ai?
 • Thủ tục xác nhận lối đi chung sau khi có văn bản thỏa thuận được thực hiện như thế nào?
 • Làm thế nào để lối đi chung thể hiện trên sổ đỏ?
 • Mẫu đơn xin mở lối đi được quy định ở đâu?… và rất nhiều các vướng mắc khác nữa.

     Nhằm giúp khách hàng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đó, Công ty Luật TNHH Toàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ soạn thảo văn bản thỏa thuận lối đi chung, sẽ giúp quý khách hàng giải quyết được hoàn toàn các vấn đề này. Để được cung cấp dịch vụ Quý khách hàng có thể liên hệ theo một trong các cách thức sau đây:

 • Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900500;
 • Gửi yêu cầu được cung cấp dịch vụ về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật Toàn Quốc: số 463 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

7. Tình huống tham khảo: Văn bản thỏa thuận lối đi chung có bắt buộc phải công chứng không?

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi và một số nhà hàng xóm muốn lập một văn bản để thỏa thuận về việc sử dụng lối đi chung của cả khu. Tôi muốn hỏi sau khi lập văn bản này xong tôi có phải đi công chứng hay chứng thực không? Tôi xin cảm ơn!

     Đối với các giao dịch về quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn… luật đất đai có quy định về hình thức của hợp đồng là phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

     Còn đối với văn bản thỏa thuận lối đi chung cũng có đối tượng là quyền sử dụng đất thì hiện nay chưa có bất kỳ văn bản nào quy định thỏa thuận bắt buộc phải lập thành văn bản hay có công chứng, chứng thực.

     Tuy nhiên, để đảm bảo sự khách quan cũng như làm tăng giá trị pháp lý của văn bản, văn bản thỏa thuận lối đi chung nên được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã nơi có đất.

8. Câu hỏi thường gặp:

Lập vi bằng để ghi nhận về thỏa thuận lối đi chung có được không?

     Theo quy định của pháp luật, vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

     Như đã trình bày ở trên, hiện không có bất kỳ quy định nào về hình thức của văn bản thỏa thuận lối đi chung. Do đó, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn hình thức lập vi bằng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về quyền với lối đi chung hoặc quyền với bất động sản liền kề. Đặc biệt, trong những trường hợp người được sử dụng lối đi chung phải đền bù một khoản chi phí cho người sở hữu hợp pháp lối đi chung thì vi bằng sẽ là căn cứ có giá trị để ghi nhận về việc thanh toán chi phí này, tránh các tranh chấp xảy ra về sau.

     Để được tư vấn chi tiết về văn bản thỏa thuận lối đi chung quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.