Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự theo quy định mới nhất

Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự theo quy định mới nhấtĐánh giá bài viết TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Kiến thức của bạn:       Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp […]

Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết

TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Kiến thức của bạn:

      Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn:

Điều 3 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định:

Điều 3. Tổ chức thu phí thi hành án dân sự Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu phí thi hành án dân sự.

1. Khái niệm phí thi hành án

      Khoản 7 Điều 3 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về cách hiểu phí thi hành án như sau: “Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án quyết định.”

      Về bản chất, phí thi hành án cũng là khoản tiền để bù đắp một phần chi phí đầu tư, quản lý của tổ chức, cá nhân đã cung cấp cho người thụ hưởng, tức là phí thi hành án là khoản tiền mà người thi hành án phải nộp khi được nhận các lợi ích vật chất từ hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Việc thu phí mang tính hoàn trả trực tiếp và ngang giá nên cần lưu ý rằng, chỉ khi nào người được thi hành án nhận được các lợi ích vật chất, lợi ích này phải định lượng được bằng tiền mới phải nộp phí.

2. Đối tượng nộp phí thi hành án dân sự.

      Theo quy định tại Điều 60 Luật thi hành án dân sự năm 2014: “Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự.”

      Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của tòa án thì phải nộp phí thi hành án, kể cả trường hợp người được thi hành án không phải là người đã nộp đơn yêu cầu thi hành án.

      Trường hợp các bên đương sự tự nguyện thi hành án với nhau mà không yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành thì không phải nộp phí thi hành án.

Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự

Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự

3. Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự

      Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

  • Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.
  • Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.
  • Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.
  • Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
  • Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.
  • Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án
  • Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Trường hợp không chịu phí thi hành án dân sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.