Đơn đề nghị định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự

Đơn đề nghị định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự5 (100%) 1 vote ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN      Mẫu số D06-THADS đơn đề nghị về việc định giá lại tài sản được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng […]

Đơn đề nghị định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

     Mẫu số D06-THADS đơn đề nghị về việc định giá lại tài sản được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.                                                                                                                         

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc định giá lại tài sản  

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

     Họ và tên người  đề nghị định giá lại tài sản (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú)…………………………………….địa chỉ: ………………………………………………………………………..

     Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

       Căn cứ Thông  báo số …..ngày…….tháng……năm……của Chấp hành viên Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………….về kết quả thẩm định giá tài sản, đề nghị:

     1. Nội dung yêu cầu định giá lại tài sản:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

     2. Lý do yêu cầu

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     3. Tạm ứng chi phí thẩm định giá

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     4. Các tài liệu kèm theo

     – Quyết định thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ………………………..

     – Tài liệu có liên quan  ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………                          

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                      Người yêu cầu định giá lại tài sản                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

     Trên đây là đơn đề nghị định giá lại tài sản. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị về việc định giá lại tài sản trong thi hành án dân sự

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị định giá lại tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!