Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam: Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;Có công lao đặc biệt đóng

TRƯỜNG HỢP GIỮ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI KHI NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Câu hỏi của bạn:  

     Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quốc tịch sửa đổi 2014

Nội dung tư vấn về trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

     Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

     Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

1. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

     Điều 19 Luật quốc tịch sửa đổi 2014 quy định công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
 • Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
 • Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

     Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện như : biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam; đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
 • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

2. Trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam

     Khoản 3, điều 19 Luật quốc tịch sửa đổi 2014 quy định: “3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.”

     Như vậy, theo quy định trên nếu nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp:

 • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó.
 • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có tài năng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận việc nhập quốc tịch của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển trong các lĩnh vực nói trên của Việt Nam.
 • Được Chủ tịch nước cho phép

     Để được tư vấn chi tiết về trường hợp giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6178  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.