Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm

Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêmĐánh giá bài viết TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM HỌC THÊM Kiến thức của bạn:      Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm […]

Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm
Đánh giá bài viết

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM HỌC THÊM

Kiến thức của bạn:

     Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm học thêm

Nội dung tư vấn :

     Căn cứ theo thông tư 17/2012 quy định về dạy thêm học thêm thì khi tổ chức muốn thành lập để tổ chức dạy thêm cho học sinh, hay giáo viên muốn dạy thêm trong nhà trường thì phải xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm.

     1 . Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm

     Căn cứ theo điều 12 thông tư 17/2012 quy định về hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm:

     Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

“1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

    Vậy với trường hợp được tổ chức trong nhà trường thì hồ sơ bao gồm: tờ trình xin cấp giấy phép, danh sách trích ngang người đăng ký tham gia dạy và bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

    Với trường hợp tổ chức ngoài nhà nước thì hồ sơ bao gồm: đơn xin cấp giấy phép, danh sách trích ngang người đăng ký tham gia dạy, bản kế hoạch tổ chức hoạt động, giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên xác nhận hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho, ban sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo chuyên môn.

cap-giay-phep-to-chuc-day-them-hoc-them

     2. Trình tự thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

     Căn cứ theo điều 13 nghị định này quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động dạy thêm quy định:

     Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều 12 quy định này; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

     Với tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm với chương trình tiểu học, trung học cơ sở thì ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép.

     Với tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm với chương trình trung học phổ thông hoặc nhiều chương trình thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cấp giấp phép.

     Khi nhận được hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấp phép hoặc trả lời không đồng ý cấp giấy phép.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: