Trình tự thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác

Vote TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC Kiến thức của bạn:      Trình tự thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động. Câu trả lời của luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu […]

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC

Kiến thức của bạn:

     Trình tự thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của bộ luật lao động 2012:

Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

      Trình tự thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động:

     Thứ nhất, trường hợp người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng

     Căn cứ theo điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động:

     Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

“1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Và căn cứ theo điều 8 Nghị định 05/2015 quy định chi tiết về tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác:

Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

“Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.”

     Vậy người sử dụng lao động được điều chuyển người lao động sang làm công việc khác trong các trường hợp sau:

– Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

– Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

– Sự cố điện, nước; 

– Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

     Thứ hai, về thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác:

     Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất là 3 ngày, thông báo phải bao gồm: công việc điều chuyển, thời gian điều chuyển, lý do điều chuyển.

     Cần lưu ý: Đối với trường hợp phải điều chỉnh người lao động làm công việc khác vì các lý do nêu trên trong thời gian mà pháp luật cho phép thì chỉ cần thông báo trước cho người lao động mà không cần sự đồng ý của người lao động

     Về thời gian tối đa được phép chuyển người lao động làm công việc khác: Là 60 ngày cộng dồn trong một năm. Hết 60 ngày mà người sử dụng lao động vẫn muốn chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng thì phải được sự đồng ý của người lao động. Nếu chuyển hẳn luôn thì phải sửa đổi, bổ sung lại hợp đồng lao động, có thể ký kết phụ lục hợp đồng trong trường hợp này.

     Về tiền lương trong thời gian người lao động chuyển sang làm công việc khác: 

  • Nếu lương của công việc mới cao hơn thì người lao động được hưởng lương của công việc mới 
  • Nếu lương của công việc mới thấp hơn thì người sử dụng lao động vẫn phải giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày, sau đó thì mức lương của công việc mới đảm bảo ít nhất bằng 85% mức lương của công việc cũ.

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: