Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong dịch Covid-19

 Nếu người có nhiệm vụ không tiến hành công tác khử trùng,... thì có bị xử lý hình sự không? Có cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 

Câu hỏi của bạn về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

     Luật sư cho tôi hỏi nếu người có nhiệm vụ phải tiến hành công tác khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tại các chốt mà không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị xử lý hình sự không? Có đủ điều kiện cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng không ạ? Tôi cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như sau:

1. Căn cứ pháp lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

2. Nội dung tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

     Hội đồng thẩm phán TANDTC đã có công văn số 45 hướng dẫn xác định tội danh trong xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19, trong đó có hướng dẫn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như bạn đã có câu hỏi. Nội dung chi tiết sẽ như sau:

2.1, Về tội danh và điều luật áp dụng.

     Tại Khoản 1.10 Công văn 45 có quy định như sau:

1.10. Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360.

     Như vậy các yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như sau:

  • Chủ thể: người có trách nhiệm trong công tác tổ chức, kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể là những người trong các ban, ngành phòng chống dịch, những người có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc triển khai phòng chống dịch các cấp, từ trung ương tới địa phương.
  • Khách thể: hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, kịp thời của cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền trong hoạt động quản lý nhà nước và bảo vệ trật tự xã hội. Hành vi này được coi là tội phạm và được pháp luật hình sự bảo vệ.
  • Mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý hoặc vô ý. Người phạm tội dù biết mình có nhiệm vụ, quyền hạn phải thực hiện công việc nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, dù với lỗi cố ý hay vô ý cũng sẽ cấu thành tội phạm này.
  • Mặt khách quan: có hành vi không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và gây hậu quả nghiêm trọng.

     Khi các chủ thể trên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao thì sẽ bị xử lý hình sự theo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

     Như vậy, chỉ cần đối tượng mà bạn nhắc tới thuộc một trong các chủ thể trên và có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của mình thì sẽ bị truy cứu theo tội danh như trên.

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

2.2, Về khung hình phạt áp dụng.

     Tại Điều 360 Bộ luật hình sự có quy định như sau:

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

     Như vậy, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà chủ thể phải chịu các mức hình phạt tương ứng. Nếu do hành vi không thực hiện đúng và đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong chốt kiểm tra mà người đó gây ra những thiệt hại tương ứng như các mức nêu trên thì sẽ bị xử lý hình sự theo đúng quy định pháp luật.

=> Kết luận tư vấn:

     Nếu bạn phát hiện người có nhiệm vụ quyền hạn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây ra những hậu quả nhất định thì có thể báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ hoặc báo cáo về đường dây nóng phòng chống dịch bệnh quốc gia. Với tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay thì rất cần có sự chung tay giúp đỡ của các thành viên trong cộng đồng để dịch bệnh được đẩy lùi và không gây hậu quả xấu cho xã hội.

 Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong dịch Covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang