Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức

Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức: Trường hợp làm tại cơ quan nhà nước theo hợp đồng lao động và trường hợp là viên chức.....

THỦ TỤC CHUYỂN NƠI CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức được thực hiện như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Viên chức là gì?

     Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

thu-tuc-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc

2. Thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức

2.1 Đối với viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước theo hợp đồng lao động

     Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động 2012: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

     Vì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nên nếu bạn muốn thôi việc và chuyển sang làm tại nơi khác bạn cần thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan nơi bạn làm việc. 

2.2 Đối với viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước

     Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 về Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc: “Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết theo các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”.

     Và việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan đơn vị khác được quy định chi tiết tại điều 14, 15 thông tư 15/2012/TT-BNV:

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác

1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.

2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Điều 15. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.

    Và về vấn đề giải quyết thôi việc được căn cứ theo điểm Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

Điều 38. Giải quyết thôi việc 

1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức.

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

3. Thủ tục giải quyết thôi việc

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

     Vậy bạn cần làm đơn xin thôi việc và gửi tới cơ quan để được xem xét giải quyết. Sau khi bạn nộp đơn, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi việc của bạn, cơ quan nơi bạn làm việc sẽ trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hay không đồng ý cho bạn nghỉ việc. Khi cho bạn thôi việc, đơn vị phải giải quyết chế độ cho bạn theo đúng quy định pháp luật (trả lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội….).

    Hồ sơ cần thiết để bạn làm thủ tục chuyển công tác:

  •  Đơn xin chuyển công tác
  •  Bản tự kiểm điểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý)
  •  Sơ yếu lý lịch theo mẫu
  •  Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị chị đang công tác.
  •  Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới.
  •  Phiếu nhận xét đánh giá viên chức

    Bắt buộc phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nơi mà anh/ chị chuyển đến.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục chuyển nơi công tác của viên chức và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: