Thời hạn đại diện của người đại diện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Thời hạn đại diện của người đại diện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ

THỜI HẠN ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Kiến thức của bạn:

     Thời hạn đại diện của người đại diện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thời hạn đại diện của người đại diện

     Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định thì được xác định như sau:
 • Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó.
 • Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 1 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.
 • thời hạn đại diện của người đại diện

  Thời hạn đại diện của người đại diện

 1. Thời hạn đại diện của người đại diện theo ủy quyền

     Người đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận
 • Thời hạn ủy quyền đã hết
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành
 • Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền
 • Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại
 • Người đại diện không còn đủ điều kiện về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện
 • Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được
 1. Thời hạn đại diện của người đại diện theo pháp luật

     Người đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục
 • Người được đại diện là cá nhân chết
 • Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại
 • Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc luật khác có liên quan

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Quyền đại diện trong Bộ luật Dân sự năm 2015

     – Chấm dứt đại diện theo ủy quyền

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: