Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình theo quy định

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc2 Nội dung tư vấn về thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc2.1      1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người […]

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình theo quy định
Đánh giá bài viết

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc

Kiến thức của bạn:

  • Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc

     1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc sống cùng gia đình người sử dụng lao động

     Điều 21 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc sống cùng gia đình người sử dụng lao động như sau: 

     Thứ nhất: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thỏa thuận nhưng người lao động phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong 24 giờ liên tục.

     Thứ hai: Thời giờ làm việc của người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc

Thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc

     2. Thời gian nghỉ hằng tuần của người giúp việc 

     Điều 22 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về thời gian nghỉ hằng tuần của người giúp việc như sau: 

     Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp không thể bố trí người lao động nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày trong 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động. Thời điểm nghỉ do hai bên thỏa thuận.

     3. Thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết của người giúp việc

     Điều 23 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết của người giúp việc như sau: 

     Thứ nhất: Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm là 12 ngày làm việc và được hưởng nguyên lương. Thời điểm nghỉ do hai bên thỏa thuận. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

     Thứ hai: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ, tết. Tiền lương làm căn cứ tính trả cho ngày nghỉ hàng năm là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ tết chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng do hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, nhân với số ngày nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ tết của người lao động. 

     Thứ ba: Khi nghỉ hằng năm, người lao động được ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương cho những ngày nghỉ.

     Thứ tư: Người lao động do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương những ngày người lao động chưa nghỉ. Tiền lương làm căn cứ tính trả cho những ngày người lao động chưa nghỉ là tiền lương tháng ghi trên hợp đồng lao động bình quân 6 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trước khi tính trả cho người lao động, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà hai bên xác định nhưng tối đa không quá 26 ngày, nhân với số ngày người lao động chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng tiền lương làm căn cứ tính trả cho những ngày người lao động chưa nghỉ là tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

    Để được tư vấn về thời giờ nghỉ ngơi của người giúp việc chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.