Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên... Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị hợp nhất khi nhận được thông báo...

CÔNG TY HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên như: Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên, công ty bị hợp nhất, công ty được hợp nhất…đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ các quy định pháp luật về vấn đề này.

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

    Theo quy định tại Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014: Hai hoặc một số công ty (sau đây là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất.

    1.Công ty bị hợp nhất:

    Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

    Khi đó công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( theo Điều 16 TT 95/2016). Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 16 TT 95/2016 như sau:

      “a, Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

 • Người nộp thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt.”

      Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị hợp nhất khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia cho doanh nghiệp mới được chia. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia theo quy định của Luật quản lý thuế.

công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

 1. Công ty được hợp nhất

    Sau khi có hợp đồng hợp nhất, công ty tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nhiệp trên cơ sở hợp nhất:

 • Hợp đồng hợp nhất công ty
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhát của các công ty bị hợp nhất
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

     + Đối với thành viên là cá nhân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

    + Đối với thành viên là tổ chức trong nước: Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức trong nước.

    Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt sự tồn tại và công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Liên hệ Luật sư tư vấn về công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên

 • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi công ty hợp nhất là công ty TNHH 1 thành viên tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!                                                                                    

     Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)