Tải mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải mãi tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch: Chú thích tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao ...

1. Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch được hiểu như thế nào?

     Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân có nhu cầu xin cấp bản sao trích lục hộ tịch gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2020 TT-BTP dưới đây:

2. Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ……………………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ………………………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………..  Giới tính: ………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………..  Quốc tịch: ………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………….. ………………………………………………………

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………… ………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..  ngày  …..  tháng …….  năm ………..

Theo(6)………………………………………………………………….số……………… Quyển số: (7)…………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật

về cam đoan của mình

   Làm tại: ………………………. , ngày …….  tháng ……  năm ………….

 

                                                                            Người yêu cầu

                                                               (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

                                                                    …………………………………..          

 tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chú thích tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

>> Tải mẫu tờ khai yêu cầu cấp bản sao hộ tịch

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo: