Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường

Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường tại Thông tư 20/2016/TT-BXD, cụ thể:

Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tượng có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

 

Kính gửi1:………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị được xác nhận2:……………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………… cấp ngày …../…../……tại………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………….

Đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)3 tại: ………………………………………………………..

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình như sau4:

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất                              □

– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. □

Tôi (hoặc hộ gia đình) có nhà, đất bị thu hồi tại địa chỉ …………………….. chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

 

…….. ngày …….. tháng ….. năm…….

Người đề nghị xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện …………….. về việc người bị thu hồi nhà, đất chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư

(ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường:

1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất bị thu hồi.

2 Tên người đề nghị xác nhận đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

3 Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 (người đề nghị xác nhận gửi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú). Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật cư trú.

4 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù hợp.

>> Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.       

 Liên kết tham khảo: