Tải mẫu đơn xin nghỉ phép thường dùng hiện nay

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép thường dùng hiện nay - Luật Toàn quốc,Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của người lao động trong nhiều dịp khác nhau...

Mẫu đơn xin nghỉ phép

     Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của người lao động trong nhiều dịp khác nhau như: lấy vợ, lấy chồng, đi du lịch hoặc vấn đề đột xuất,…Tùy theo từng công ty, đơn vị làm việc mà bạn có những cách thức xin nghỉ phép khác nhau và có những mẫu đơn riêng cho những nhu cầu căn bản. Dưới đây là một trong những mẫu đơn xin nghỉ phép mà mọi người thường dùng khi cần thiết.

     1. Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN NGHỈ ………………..

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận ………………………..

     Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

     Chức danh: ………………………………………….            Đơn vị: ……………………………………..

     Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………………….. cho tôi được nghỉ phép từ ngày ……………………………      đến ngày: ……………………………

     Lý do: ………………………………………………………………………………………………

     Nghỉ theo diện:  Việc riêng             Phép năm                Nghỉ ốm               Nghỉ chế độ

     Chế độ phép năm: ……………………….     Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

     Người thay thế công việc: ………………………………………………………………………….

     Địa chỉ nghỉ phép: ………………………………………………………………………………….

     Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

     Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

     Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                       …, ngày..…tháng……năm…..

      Trưởng phòng HC-NS                    Đơn vị                                     Người làm đơn

       (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

      => Tải mẫu đơn xin nghỉ phép TẠI ĐÂY

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép

     2. Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

     Tại mục 1) Luật Toàn quốc xin gửi đến quý bạn đọc mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ như nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, nghỉ phép năm, nghỉ chế độ,…Còn dưới đây, chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho trường hợp xin nghỉ phép năm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

           
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM

     Kính gửi:                    – Ban lãnh đạo Công ty………………….

                                        – Phòng Hành Chính Nhân sự

                                        -…………………………….(1)

 
 

     Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………………….

     Chức vụ (chức danh):………………………………………………………………………………………………………………

     Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………………

     Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày…………………..đến ngày…………………..)

     Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………………………

     Lý do nghỉ phép:………………………………………………………………………………………………………………………

     Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………

     Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

                                                                                             ………., ngày…… tháng …… năm……..

     Giám đốc                        Phòng HCNS                     Cán bộ phụ trách                     Người làm đơn

     (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)

     

     Ghi chú:

     (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý

     (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào

     (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

     => Tải mẫu đơn xin nghỉ phép năm TẠI ĐÂY

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu đơn xin nghỉ phép, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.