Tải mẫu đơn xin nghỉ phép thường dùng hiện nay

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép thường dùng hiện nay - Luật Toàn quốc,Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của người lao động trong nhiều dịp khác nhau...

Mẫu đơn xin nghỉ phép

     Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của người lao động trong nhiều dịp khác nhau như: lấy vợ, lấy chồng, đi du lịch hoặc vấn đề đột xuất,…Tùy theo từng công ty, đơn vị làm việc mà bạn có những cách thức xin nghỉ phép khác nhau và có những mẫu đơn riêng cho những nhu cầu căn bản. Dưới đây là một trong những mẫu đơn xin nghỉ phép mà mọi người thường dùng khi cần thiết.

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép được quy định ở đâu

     Hiện nay đơn xin nghỉ phép không được quy định trong các văn bản pháp luật. Thông thường mẫu đơn xin nghỉ phép được ban hành cụ thể để áp dụng tại từng đơn vị, doanh nghiệp.Đơn xin nghỉ phép là mẫu giấy nghỉ phép giúp người lao động trình bày rõ lý do xin nghỉ phép và đề nghị được hưởng chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đây là căn cứ quản lý người lao động trong đơn vị, là cơ sở để giải quyết quyền lợi cũng như tính lương thưởng cho người lao động.

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN NGHỈ ………………..

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận ………………………..

     Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

     Chức danh: ………………………………………….            Đơn vị: ……………………………………..

     Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………………….. cho tôi được nghỉ phép từ ngày ……………………………      đến ngày: ……………………………

     Lý do: ………………………………………………………………………………………………

     Nghỉ theo diện:  Việc riêng             Phép năm                Nghỉ ốm               Nghỉ chế độ

     Chế độ phép năm: ……………………….     Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

     Người thay thế công việc: ………………………………………………………………………….

     Địa chỉ nghỉ phép: ………………………………………………………………………………….

     Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

     Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

     Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                       …, ngày..…tháng……năm…..

      Trưởng phòng HC-NS                    Đơn vị                                     Người làm đơn

       (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

      => Tải mẫu đơn xin nghỉ phép TẠI ĐÂY

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép

  3. Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

     Tại mục 1) Luật Toàn quốc xin gửi đến quý bạn đọc mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ như nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, nghỉ phép năm, nghỉ chế độ,…Còn dưới đây, chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho trường hợp xin nghỉ phép năm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

           
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM

     Kính gửi:                    – Ban lãnh đạo Công ty………………….

                                        – Phòng Hành Chính Nhân sự

                                        -…………………………….(1)

 
 

     Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………………….

     Chức vụ (chức danh):………………………………………………………………………………………………………………

     Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………………………

     Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày…………………..đến ngày…………………..)

     Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………………………

     Lý do nghỉ phép:………………………………………………………………………………………………………………………

     Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………………

     Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

                                                                                             ………., ngày…… tháng …… năm……..

     Giám đốc                        Phòng HCNS                     Cán bộ phụ trách                     Người làm đơn

     (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)

     

     Ghi chú:

     (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý

     (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào

     (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

     => Tải mẫu đơn xin nghỉ phép năm TẠI ĐÂY

     Bài viết tham khảo:

   

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin nghỉ phép

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mẫu đơn xin nghỉ phép tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.