• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Trách nhiệm của Thẩm phán trong Hội đồng xét xử và khi ra bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan được quy định cụ thể như sau:

  • Quy định của pháp luật về trách nhiệm của Thẩm phán như thế nào?
  • Trách nhiệm của Thẩm phán
  • Kiến thức luật dân sự
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

     Bạn đang tìm hiểu quy định pháp luật về trách nhiệm của thẩm phán và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tiến hành tố tụng này. Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc của bạn theo bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 120/QĐ-TANDTC quyết định ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức về trách nhiệm của Thẩm phán:

1. Trách nhiệm của Thẩm phán trong Hội đồng xét xử

     Về trách nhiệm của Thẩm phán trong hội đồng xét xử được quy định tại Điều 14 Quyết định 120/QĐ-TANDTC quy định như sau:

     Thứ nhất, đối với Thẩm phán chủ tọa có 01 bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan thì tính là 01 vụ, việc; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ hai, đối với các Thẩm phán còn lại, mỗi bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan thì tính bằng 1/2vụ, việc; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ ba, trường hợp bản án, quyết định bị hủy một phần do lỗi chủ quan thì tính bằng 1/2 vụ, việc đối với Thẩm phán chủ tọa; 1/4  vụ, việc đối với Thẩm phán thành viên khác; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ tư, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan được tính trên tổng số vụ, việc mà Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa, phân công giải quyết việc Dân sự và tham gia Hội đồng xét xử.

2. Trách nhiệm của Thẩm phán khi ra bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan

     Được quy định tại Điều 15 Quyết định 120/QĐ-TANDTC như sau:

     Thẩm phán được phân công giải quyết vụ, việc nhưng ra bản án hoặc quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật thì bị xử lý trách nhiệm theo Quy định này. Trách nhiệm đối với 1 bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán tính bằng 1/2 bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan.

Bài viết tham khảo:

      Liên hệ Luật sư tư vấn về trách nhiệm của thẩm phán

     + Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về trách nhiệm của người tiến hành tố tụng. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

     + Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về trách nhiệm của người tiến hành tố tụng qua số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033

  + Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về trách nhiệm của người tiến hành tố tụng tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng ./.                                     

      Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178