Quy định của pháp luật về trách nhiệm của Thẩm phán như thế nào?

Trách nhiệm của Thẩm phán trong Hội đồng xét xử và khi ra bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan được quy định cụ thể như sau:

TRÁCH NHIỆM CỦA THẨM PHÁN

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về trách nhiệm của Thẩm phán

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 120/QĐ-TANDTC quyết định ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức về trách nhiệm của Thẩm phán:

1. Trách nhiệm của Thẩm phán trong Hội đồng xét xử

     Về trách nhiệm của Thẩm phán trong hội đồng xét xử được quy định tại Điều 14 Quyết định 120/QĐ-TANDTC quy định như sau:

     Thứ nhất, đối với Thẩm phán chủ tọa có 01 bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan thì tính là 01 vụ, việc; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ hai, đối với các Thẩm phán còn lại, mỗi bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan thì tính bằng 1/2vụ, việc; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ ba, trường hợp bản án, quyết định bị hủy một phần do lỗi chủ quan thì tính bằng 1/2 vụ, việc đối với Thẩm phán chủ tọa; 1/4  vụ, việc đối với Thẩm phán thành viên khác; trừ trường hợp ý kiến của Thẩm phán khác với ý kiến của Hội đồng xét xử nhưng là thiểu số; ý kiến đó phải được thể hiện bằng văn bản và lưu hồ sơ vụ án.

     Thứ tư, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan được tính trên tổng số vụ, việc mà Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa, phân công giải quyết việc Dân sự và tham gia Hội đồng xét xử.

2. Trách nhiệm của Thẩm phán khi ra bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan

     Được quy định tại Điều 15 Quyết định 120/QĐ-TANDTC như sau:

     Thẩm phán được phân công giải quyết vụ, việc nhưng ra bản án hoặc quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật thì bị xử lý trách nhiệm theo Quy định này. Trách nhiệm đối với 1 bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán tính bằng 1/2 bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan.

     Trên đây là quy định của pháp luật về trách nhiệm của Thẩm phán. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

     Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: