Xử lý trách nhiệm bằng việc bố trí làm công việc khác đối với Thẩm phán

Xử lý trách nhiệm bằng việc bố trí làm công việc khác đối với Thẩm phán được quy định cụ thể tại Quyết định 120/QĐ-TANDTC như sau:

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM BẰNG VIỆC BỐ TRÍ LÀM CÔNG VIỆC KHÁC

Kiến thức của bạn:

     Xử lý trách nhiệm bằng việc bố trí làm công việc khác đối với Thẩm phán

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 120/QĐ-TANDTC quyết định ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân

Nội dung kiến thức:

     Thẩm phán bị xử lý trách nhiệm bằng việc bố trí làm công việc khác khi có một trong những hành vi vi phạm được quy định tại Điều 11 Quyết định 120/QĐ-TANDTC sau đây:

     Thứ nhất, ra bản án tuyên bị cáo có tội, nhưng sau đó có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền tuyên bị cáo đó không có tội, hoặc hủy bản án để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm.

     Thứ hai, xét xử bỏ lọt tội phạm đối với 01 bị cáo do lỗi chủ quan trong trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Thẩm phán tuyên bị cáo không có tội nhưng sau đó Tòa án có thẩm quyền ra bản án tuyên bị cáo có tội.

     Thứ ba, ra bản án, quyết định không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân dẫn đến việc Tòa án phải bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

     Thứ tư, có bản án, quyết định bị hủy vì rõ ràng sai trong việc: Xem xét, đánh giá chứng cứ; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; áp dụng pháp luật không đúng gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của Tòa án.

     Thứ năm, trong thời gian giữ nhiệm kỳ, Thẩm phán ra bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan chiếm tỷ lệ từ 3% trở lên trên tổng số vụ, việc đã tham gia giải quyết, xét xử.

     Thứ sáu, trong một năm công tác, Thẩm phán ra bản án xử phạt 03 bị cáo trở lên hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật.

     Thứ bảy, trong một năm công tác, Thẩm phán áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật đối với 01 bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc 01 bị cáo phạm tội khác nhưng gây dư luận xấu.

     Thứ tám, đã bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Quy định này, nhưng sau đó tiếp tục ra 01 quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định của pháp luật hoặc không ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật gây thiệt hại dẫn đến Tòa án phải bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

     Trên đây là quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm bằng việc bố trí làm công việc khác đối với Thẩm phán. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

     Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: