Tải Mẫu đơn xin ly hôn huyện Thanh Trì và hướng dẫn kê khai

Tải mẫu đơn xin ly hôn huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội và mẫu giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì.

Đơn xin ly hôn huyện Thanh Trì

      Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Ly hôn là sự lựa chọn cuối cùng khi các bên đã xảy ra mâu thuẫn mà không thể nào tự giải quyết bằng tình cảm được. Nếu vợ và chồng đều đồng ý ly hôn thì các bên sẽ làm thủ tục ly hôn thuận tình. Trong trường hợp chỉ có một bên muốn ly hôn thì sẽ thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương. Dù thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương thì các bên cần phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật  trong đó có quy định về mẫu đơn ly hôn. Dưới đây chúng tôi xin sẽ tư vấn cho bạn về mẫu đơn xin ly hôn huyện Thanh Trì để bạn tham khảo thêm.

1. Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất huyện Thanh Trì

    Một trong những tài liệu quan trọng khi làm thủ tục ly hôn bạn cần chuẩn bị là đơn xin ly hôn. Bởi lẽ để được tòa án giải quyết ly hôn nhanh bạn cần phải có mẫu đơn ly hôn đúng chuẩn của tòa án quy định. Mỗi tòa án nhân dân thường sẽ sử dụng những mẫu đơn xin ly hôn riêng để dễ dàng quản lý và phân biệt giữa các tòa án. Khi bạn thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương hay thuận tình tại tòa án nhân dân huyện Thanh Trì bạn cần sử dụng mẫu đơn ly hôn dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………….

Họ và tên người làm đơn: ………………………………… Sinh năm…………………………..…

Nghề nghiệp:…………………………………………………..…SĐT……………………………………..

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………..…

Nơi đăng ký HKTT………………………………………………………………………………………….…

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên chồng (vợ): …………………………………Sinh năm:…………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………..…SĐT………………………………………

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………….…

Nơi đăng ký HKTT……………………………………………………………………………………….……

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký kết hôn ngày…………………tháng…………………năm 20

Nơi đăng ký kết hôn:……………………………………………………………………………………..…..

* Về tình cảm: ( Vợ chồng sống hạnh phúc đến khi nào thì phát sinh mâu thuẫn?

Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con chung: ( Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản: ( Tài sản chung của vợ chồng gốm những thứ gì? Trị giá tài sản?

Quan điểm giải quyết chia tài sản khi ly hôn?)

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….

* Về nợ nần ( Vợ chồng có vay nợ ai không? Nếu có thì vay của ai, địa chỉ của người vay, vay bao nhiêu tiền? Quan điểm về các khoản nợ khi ly hôn)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* Về nhà đất: ( Vợ chồng có nhà, đất hay không? Nếu có khai rõ đặc điểm nhà,

Đất, giá trị nhà, đất và quan điểm giải quyết khi ly hôn)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo:

– Đăng ký kết hôn ( bản chính)

– Giấy khai sinh của các con ( công chứng)

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú ( công chứng)

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ( công chứng)

Và mọi giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác nếu có yêu cầu giải quyết ( công chứng)

(Nộp đơn vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần tại phòng tiếp dân)

Thanh Trì, ngày      tháng       năm 20

Chữ kỹ của vợ, chồng

     Bạn có thể tải mẫu đơn xin ly hôn  huyện Thanh Trì theo đường link dưới đây:

>>>Đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì

2. Hướng dẫn kê khai đơn ly hôn huyện Thanh Trì

  • Về phần tình cảm: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện có chung sống cùng nhau hay không. Vợ chồng sống hạnh phúc đến khi nào thì phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn là gì? Tình trạng mâu thuẫn kéo dài bao lâu, đã được giải quyết chưa? Lý do quyết định ly hôn là gì?
  • Về phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung ( họ tên, ngày tháng năm sinh…), con hiện đang sinh sống với ai. Bạn cần ghi rõ nguyện vong và đề nghị nuôi con, sau khi ly hôn ai là người sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc con cái. Đóng góp nuôi con như thế nào? Nếu không có con chung thì ghi không có.
  • Về phần tài sản: Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Trị giá tài sản là bao nhiêu?  Hai vợ chồng đã tự thỏa thuận phân chia tài sản như thế nào?Nếu hai vợ chồng muốn Tòa công nhận sự thỏa thuân về tài sản thì phải nói rõ trong đơn. Trong trường hợp không thỏa thuận được về phân chia tài sản thì cần phải trình bày rõ quan điểm  giải quyết tài sản sau khi ly hôn như thế nào?
  • Về phần nợ nần:  Vợ chồng có vay nợ ai không, có sự đồng ý, thống nhất của cả hai bên vợ chồng hay không ? Nếu có thì vay của ai, địa chỉ của người vay, vay bao nhiêu tiền, vay nhằm mục đích gì? Vợ chồng thỏa thuận như thế nào về việc thanh toán các khoản nợ sau khi ly hôn. Trong trường hợp không có nợ chung thì ghi không có.
  • Về phần nhà đất: Vợ chồng có nhà, đất hay không? Đó là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng, ai là người đứng tên trong giấy chứng nhận?  Khai rõ đặc điểm, hiện trạng và ai đang là người chiếm giữ, sử dụng nhà, đất. Hiện có tranh chấp về nhà, đất hay không? Quan điểm về việc phân chia nhà, đất sau khi ly hôn như thế nào?

 3. Mẫu giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng     

     Bên cạnh đó khi viết đơn xin ly hôn tại tòa án nhân dân huyện Thanh trì bạn cần kèm theo giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng do Ủy ban nhân dân phường cấp nơi cư trú cấp. Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng là mẫu văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân trong gia đình không hòa hợp, có mẫu thuẫn có thể dẫn đến ly hôn. Nội dung của giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng bao gồm nội dung mâu thuẫn vợ chồng, về con chung, về tài sản chung, nhà ở và nợ công. Dưới đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG MÂU THUẪN VỢ CHỒNG

Do trưởng ( phó) Thôn, Tổ dân phố, Khu dân cư viết

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….…

Trưởng ( phó):…………………………………………………………………………………………………….…

Xã ( thị trấn)……………………………………………………………………………………………………….…

Huyện(quận)…………………………………………………………………………………thành phố Hà Nội

Xác nhận tình trạng mẫu thuẫn của vợ chồng anh chị…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….…

Theo đơn ly hôn đề ngày…..… tháng ……..năm 20……

1. Về mâu thuẫn vợ chồng:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về con chung:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Về tài sản chung, nhà ở và nợ công:…………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hà Nội, ngày   tháng  năm 20

Trường(phó) Thôn, Tổ dân phố, khu dân sư

      Bạn có thể tải mẫu giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì theo link dưới đây:

>>Giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng

4. Hồ sơ ly hôn

     Khi thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương hay ly hôn thuận tình tại tòa án nhân dân huyện Thanh Trì ngoài việc phải quan tâm đến đơn xin ly hôn bạn cần phải quan tâm đến các điều kiện khác nữa để có thể nhanh chóng giải quyết ly hôn. Trong hồ sơ ly hôn gửi cho tòa án, ngoài đơn xin ly hôn và giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng bạn còn cần chuyển bị thêm những giấy tờ sau:

  • Đăng ký kết hôn (bản chính)
  • Giấy khai sinh của các con (công chứng)
  • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (công chứng)
  • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (công chứng)
  •  Mọi giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác nếu có yêu cầu giải quyết (công chứng)

     Bạn cần lưu ý về thời gian tiếp nhận hồ sơ của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì để chủ động đi nộp tránh mất thời gian và công sức. Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì sẽ tiếp nhận hồ sơ ly hôn vào sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại phòng tiếp dân.

     KẾT LUẬN: Như vậy, khi bạn thực hiện thủ tục ly hôn tại tòa án nhân dân huyện Thanh Trì bạn cần sử dụng mẫu đơn xin ly hôn mà tòa án nhân dân huyện Thanh Trì cấp. Trên đây chúng tôi đã cung mẫu đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, khi nộp đơn xin ly hôn bạn cần nộp kèm theo giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng. Giấy xác nhận tình trạng mâu thuẫn vợ chồng cũng cần phải viết theo đúng mẫu giấy của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì. Do đó, bạn cần phải lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ly hôn để tránh trường hợp bị tòa án trả lại đơn do không đúng mẫu.

     Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý ngoài cần chuẩn bị đơn xin ly hôn theo đúng mẫu bạn cần phải đáp ứng thêm những điều kiện khác thì tòa án mới chấp nhận và tiến hành giải quyết đơn xin ly hôn của bạn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến đơn xin ly hôn của tòa án nhân dân huyện Thanh Trì. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về đơn xin ly hôn huyện thanh trì như: soạn thảo đơn ly hôn, thay mặt khách hàng nộp đơn ly hôn, tham gia tố tụng giành quyền nuôi con, quyền tài sản; dịch vụ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…

     Bài viết tham khảo:

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                        Chuyên viên: Nguyễn Ngọc