Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an: ĐƠN XIN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Kính gửi: .....Tôi tên : ...... Sinh ngày: .... tháng ...... năm .......

1. Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an được quy định tại đâu?

     Đây là mẫu văn bản được dùng trong trường hợp người đang công tác trong ngành công an muốn kết hôn và phải xin phép cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác. Sau khi nhận được đơn xin kết hôn, cơ quan, đơn vị sẽ cử người đi xác minh về nhân thân, lý lịch của người còn lại, nếu đủ điều kiện sẽ ra công văn chấp thuận để người đó được kết hôn.

     Tuy nhiên, hiện nay biểu mẫu này không được quy định cụ thể trong các quy định của pháp luật, mà mỗi cơ quan, đơn vị sẽ có một mẫu riêng để sử dụng.

2. Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

 

        Kính gửi:        …………………………………………………………………

Tôi tên :      …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:  ……….. tháng ……… năm …………….   Dân tộc : ………….   Tôn giáo: …………..

Cấp bậc:      ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ :    ………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị:        ………………………………………………………………………………………………………….

Tạm trú :     ………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân : ……………………………………………………………………………………………

      Qua quá trình tìm hiểu cô …………………………………………………. ,

Sinh ngày:  ………….. tháng …….. năm ……….. Dân tộc : ………….  Tôn giáo : ……………….

Nghề nghiệp:    …………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan đơn vị: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán :        …………………………………………………………………………………………………….

Thường trú :     …………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………………….

Họ tên cha: ……………., sinh năm: ………. nghề nghiệp: ………………………………………………

Họ tên mẹ:  …………………….., sinh năm: ……………, nghề nghiệp: ………………………………..

       Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô …………………………… thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

               Trong khi chờ đợi sự cho phép. Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày ……. tháng ……. năm ………

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)          

BÊN NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NỮ

(Ký và ghi rõ họ tên)       


 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY:

>>>Tải mẫu đơn xin kết hôn với Công an

 đơn xin kết hôn trong ngành công an

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin kết hôn trong ngành công an mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)