Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vui lòng tham khảo bài viết để cập nhật các mẫu đơn nhanh nhất:

Mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

               Kính gửi: UBND quận (huyện)…………………………………………………………………………….

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU NHÀ Ở (CÁ NHÂN)

1. Người sở hữu nhà ở :(Viết chữ in hoa )

Họ và tên : ………………………………………………………………………….……………………………….…

Sinh ngày : ………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND (Hộ chiếu) :……………………… Ngày cấp: ……..…………..…… Nơi cấp:…………..…….……..

Nơi ĐKHKTT : ……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ (chồng) : …………………..…………..………………………………………………………………….………

Sinh ngày : ………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (Hộ chiếu) :……..……………….… Ngày cấp: ………..………..…… Nơi cấp:……………..……….

Nơi ĐKHKTT : ……………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên những người đồng sở hữu, đồng thừa kế (nếu có).……………………………………………………

2. Thông tin về nhà ở, đất ở:

Địa chỉ nhà ở :…………………………….……………………………………………………………………………….

Diện tích xây dựng :…………..……………..m2. Diện tích sàn (nhà ở):…………………………….m2.

Số tầng (hoặc tầng số):…….…….Kết cấu: Tường……… khung, cột…….. sàn….….mái………

Cấp, hạng nhà ở:…………………………………………. Năm xây dựng:…………………………..……….

DT sàn nhà phụ……………….m2 (nếu có).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………………cấp ngày……………./……………/………….

Tên chủ sử dụng đất :………………………………………………………………………………………………….

Thửa đất số:…………………….Tờ bản đồ số ;………………………….loại bản đồ……………………..…

DT khuôn viên đất ở……………..m2, Sử dụng riêng:…………m2, Sử dụng chung: ………………m2

Đất được giao …………………Đất thuê (mượn)……….…………HĐ thuê đất số…………………

Thời điểm tạo lập nhà :…………………………………………………………………………..……………

Theo bản vẽ số :……..……….ngày …………..…do ……………………………..………………..lập

(Trường hợp có thay đổi về ranh đất thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời điểm thay đổi cuối cùng là : ngày …tháng …năm …)

3. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm(ghi rõ bản chính, bản chụp hoặc bản sao y)

Tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo.

                                                                                                 …, ngày ……. tháng ……năm……….

                                                                                                             NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ

Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về nhà đất: ………………………………..…………………………………….

Quy hoạch xây dựng : …………………………………………………………………………………………….

Quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ :  ………………………………………………………………..

Nằm trong khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng :……………………………………………………………………………….

Thời điểm tạo lập,năm xây dựng nhà :………………………………………………………………………….

Địa chỉ cũ của nhà xin cấp giấy chứng nhận (nếu có) : 

Số nhà:….…….. đường (khu phố, ấp):………….…phường (xã):………….quận (huyện)…………………

                                                                              

                                                                                                    ……, ngày….. tháng…. năm …..

                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tên người sở hữu nhà ở : nếu đã kết hôn thì ghi đủ thông tin của 02 người, nếu chưa kết hôn thì chỉ ghi thông tin của người xin cấp giấy chứng nhận và ở phần họ tên  ghi chú là “chưa kết hôn”

Nếu có nhiều đồng sở hữu, đồng thừa kế thì ghi rõ họ tên năm sinh, CMND (hộ chiếu), hộ khẩu thường trú của từng người và mối quan hệ với người đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Nguồn gốc, thời điểm tạo lập nhà ở: ghi rõ nguồn gốc và thời điểm tạo lập nhà ở thông qua các hình thức như xây dựng mới, nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho ; nếu có nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu  sở hữu nhà ở.

Các thông tin về nhà ở, đất ở ghi theo đúng các nội dung thể hiện tại bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà ở, đất ở (nộp kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận).

>>> Tải mẫu đơn xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo: